Maahanmuuttajakoulutus

Kieli- ja kotoutumiskoulutukset

Aikuisille maahanmuuttajille järjestetään kotoutumiskoulutusta, joka yleisimmin on työvoimakoulutusta. Koulutus järjestetään aikuiskoulutuksena. Ostajana on ELY-keskus ja opiskelijavalinnasta päättää Etelä-Savon TE-toimisto kouluttajan avustuksella. Opiskelu on maksutonta ja kotoutumissuunnitelman aikaiselta opiskeluajalta opiskelijalle maksetaan kotoutumistukea.

Yleisin koulutuksen järjestämismalli on moduulikoulutus, joka sisältää 4 - 6 koulutusjaksoa. Koulutusten pääsisältö muodostuu suomen kielen opinnoista sekä yhteiskuntatietoudesta ja arjen taidoista. Kotoutumiskoulutuksen kesto on yleensä 1,5 - 2,5 vuotta. Kolmannen jakson lopuksi opiskelijat osallistuvat yleisten kielitutkintojen keskitason testiin. Kotoutumiskoulutus voi myös sisältää tarjouspyyntöjen mukaisesti erikoistumisjaksoja esim. tietotekniikasta, muista vieraista kielistä, työnhausta jne.

 

SAMIssa järjestetään myös suomen kielen iltakurssi.

Opiskelijalla on oltava voimassaoleva oleskelulupa tai hän voi hakea opiskelijan oleskelulupaa, kun hänet on hyväksytty opiskelijaksi SAMIin. Opiskelijan oleskelulupaa haetaan Maahanmuuttovirastosta lomakkeella OLE_OPI. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan oppilaitoksen hyväksymistodistus, sairausvakuutus ja toimeentuloselvitys. Oleskelulupahakemus jätetään Suomen edustustoon siinä maassa, jossa hakija laillisesti asuu. Suomessa hakemus jätetään paikallispoliisille.

Lisäksi SAMIssa järjestetään muitakin erilaisia maahanmuuttajille tarkoitettuja koulutuksia. Lisätietoja kaikista koulutuksista voi kysyä
opinto-ohjaaja Timo Kemppainen puh. 044 550 6641 timo.kemppainen@samiedu.fi
palveluohjaaja Sari Rantanen puh. 044 550 6678 sari.rantanen@samiedu.fi