Minäkö opiskelemaan?

Osaaminen ratkaisee – mahdollisuuksia tutkinnon suorittamiseen aikuisena.

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaamisen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta. Kaikki ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot voidaan suorittaa näyttötutkintona.

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla tutkinnon  perusteissa edellytetty ammattitaito ensisijaisesti aidoissa työelämän tuotanto- ja palvelutilanteissa. Näyttötutkinnon suorittaja osallistuu usein valmistavaan koulutukseen, jonka avulla hankitaan tarvittavaa ammattitaitoa. Tutkintoon  valmistava koulutus on henkilökohtaisesti räätälöity. Henkilö, jolla on riittävä ammattitaito, voi suorittaa näyttötutkinnon tai sen osan osallistumatta koulutukseen.

Näyttötutkinnon suorittamisen hakuvaiheessa laaditaan jokaiselle hakijalle henkilökohtainen suunnitelma; siinä todetaan, millaista osaamista hakijalla jo on ja miten hakija voi täydentää osaamistaan, jotta se vastaa tutkinnon perusteita. Koulutus voidaan toteuttaa lähi-, etä-, verkko-opiskeluna ja työssä oppimisena. Jos opiskellaan täysin uuteen ammattiin, valmistavan koulutuksen kesto on noin 1 - 2 vuotta tutkinnosta riippuen.

Vaihtoehtoja koulutukseen ovat omaehtoinen koulutus, oppisopimuskoulutus ja työvoimapoliittinen aikuiskoulutus.

Omaehtoiseen ammatilliseen aikuiskoulutukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan oppilaitokseen. Joihinkin koulutuksiin voi hakea pitkin vuotta. Varmimmin tiedon hakuajoista saa suoraan oppilaitoksesta.

Oppisopimuskoulutuksessa työssä oppiminen on keskeistä, mutta koulutus sisältää myös teoriaopintoja. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle työntekijälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja yrittäjälle. Edellytyksenä on, että henkilöllä on työpaikka, jonka kanssa oppisopimus solmitaan. Oppisopimuskoulutuksen järjestelyistä vastaa SAMIssa oppisopimustoimisto.

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on TE-hallinnon rahoittamaa koulutusta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti työttömille työnhakijoille ja työttömyyden uhkaamille henkilöille. Työvoimakoulutukseen haetaan TE-toimiston kautta, joka myös valitsee opiskelijat.