Harkintaan perustuva valinta

SAMI voi ottaa opiskelijoita harkintaan perustuvalla valinnalla riippumatta pistemääristä. Tällä tavalla yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa enintään 30% hakijoista. Kun valintapistejärjestelmästä poiketaan, otetaan aina huomioon hakijan koulutustarve ja kyky selviytyä opinnoista. Harkintaan perustuvan valinnan kriteereitä ovat

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Tällöin liitteeksi tarvitaan lääkärin, erityisopettajan tai psykologin lausunto. SAMI on mukana valtakunnallisessa oppimisvalmiuksia mittaavassa kokeessa. Kokeet järjestetään 2.- 3.5.2016.

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on henkilökohtaiseen tai perheen tilanteeseen liittyviä erityisiä syitä, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Tällöin liitteeksi tarvitaan esim. sosiaalityöntekijän, kuraattorin, psykologin tai terveydenhoitajan lausunto.

Koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet

Kaikki ulkomailla koulutuksensa suorittaneet hakevat harkintaan perustuvan valinnan kautta.  Jos hakija on suorittanut perusopetuksen tai lukion oppimäärää vastaavan oppimäärän ulkomailla tai peruskoulu on jäänyt kesken, on hän oikeutettu hakemaan harkinnanvaraisessa haussa.

 

Huomioitavaa harkinnanvaraiseen hakuun

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakenut voi tulla valituksi normaalisti pisteiden perusteella, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

1. Varmista opinto-ohjaajaltasi tai SAMIn ohjaushenkilöstöltä, että sinulla on peruste hakea harkintaan perustuvassa valinnassa.

2. Hanki ajantasaiset todistukset liitteeksi esim. lääkärintodistus tai muu asiantuntijalausunto.

3. Täytä hakulomake opintopolku.fi -palvelussa.

4. Lähetä kopio hakulomakkeestasi ja liitteet hakuaikana osoitteeseen

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto
Opintotoimisto
Pohjolankatu 4-6
57200 SAVONLINNA

Huom! Yhdet liitteet riittävät, vaikka olisitkin hakenut useampaan SAMIn koulutukseen.  
Lisätietoja opinto-ohjaajilta.