Tutortoiminta

Tutortoiminta on tärkeä osa opiskelijakuntatoimintaa. Tutorin tehtävänä onkin opastaa ja ohjata nuorempia opiskelijoita. Vanhempana opiskelijana hän jakaa tietoa ja kokemusta kouluun liittyvissä asioissa ja antaa tarvittaessa vertaistukea toisille opiskelijoille. Tutorit auttavat uusia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön.

Tutor saa kokemusta myös edustustehtävistä yleisölle avoimissa koulun tilaisuuksissa ja muissa vastaavissa koulun markkinointitehtävissä.

SAMIssa on mahdollista toimia myös kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorina tai asuntolatutorina.