Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on joustava, nykyaikainen ja käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää työntekijän ja organisaation osaamista. Oppisopimuskoulutus sopii sekä nuorille että aikuisille, ja sillä voidaan suorittaa kaikkia toisen asteen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Valittavana on yli 350 tutkintoa, mutta myös ei-tutkintotavoitteinen ammatillinen lisäkoulutus on oppisopimuksella mahdollista. Oppisopimuskoulutus on mahdollista myös yrittäjille.

Oppisopimus on yhteistyötä, jossa osapuolina ovat opiskelija, työnantaja, oppilaitos ja oppisopimus-toimisto. Valtaosa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla eli kyse on työssä oppimisesta, jota täydentää oppilaitoksen antama tietopuolinen opetus. Oppisopimus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa palkka sekä muut työsuhteen ehdot ovat kunkin alan työehtosopimuksen mukaiset. Oppisopimuskoulutus voi perustua myös viranhaltijan ja työnantajan välillä tehtyyn kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen (viranhaltijan oppisopimus). Oppisopimuskoulutus on tutkintoon johtavassa koulutuksessa kestoltaan yleensä 2 - 4 vuotta. Lisäkoulutuksessa koulutusaika vaihtelee 4 - 24 kuukauden välillä.

Oppisopimus sopii:

  • alalle tulevalle, jolta puuttuu ammatillinen tutkinto, työkokemus tai koulutus
  • syventäväksi ja täydentäväksi opiskeluksi alan koulutusta tai työkokemusta omaavalle
  • jo työssä oleville työntekijöille lisäkoulutukseksi
  • oman yrityksen työntekijänä toimivan perheenjäsenen kouluttamiseksi
  • yrittäjälle itselleen
  • erityisopetusta tarvitsevalle

 

Lue oppisopimuksen esite, tai lataa se täältä.