Nuorten oppisopimukset

Oppisopimuskoulutus tarjoaa nuorisotakuun myötä erilaisia vaihtoehtoja kouluttautua ammattiin oppisopimuksella. Oppisopimus on mahdollista kaikille yli 15-vuotiaille nuorille. Mikäli käytännönläheinen opiskelu ja oppiminen kiinnostaa, lue lisää oppisopimuksesta ja sen erilaisista mahdollisuuksista.

Ajankohtaista oppisopimusasiaa nuorille ja työnantajille: Opsodiili Itä

 

Erilaisia vaihtoehtoja ovat:

Normaali oppisopimus

Tavoitteena on koko tutkinto, jota tehdään täysiaikaisena työnä. Opiskelija etsii oppisopimustyöpaikan itsenäisesti ja työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

 

Osa opinnoista oppisopimuksella

Ennen oppisopimuskoulutukseen siirtymistä opiskelee ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskeleva opiskelija alan perustiedot ja –taidot. Ennen oppisopimusopiskelijaksi siirtymistä opintojen täytyy olla edistyneet aikataulussa ja työpaikka on oltava löydettynä. Työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella. Lataa esite täältä.

 

Lyhytaikainen oppisopimus

Oppisopimus, jossa tavoitteena vähintään yhden tutkinnonosan suorittaminen ja jonka kesto on vähintään 4 kuukautta. Mahdollisuus laajentaa omaa osaamista tai tutustua uuteen alaan ja työhön. Madaltaa työnantajan kynnystä oppisopimuksen solmimiseen. Työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

 

Oppisopimus lyhyemmällä työajalla

Oppisopimus edellyttää vähintään 25h/viikko työaikaa. Mikäli työnantaja hakee TE-toimiston palkkatukea tulee työajan olla vähintään 85% täydestä työajasta. Madaltaa työnantajan kynnystä oppisopimuksen solmimiseen. Työnantajaa tuetaan koulutuskorvauksella.

 

Nuorten korotetun koulutuskorvauksen oppisopimukset

Korotetun koulutuskorvauksen oppisopimukset voidaan tehdä samana vuonna peruskoulun päättötodistuksen saaneille nuorille kyseisen vuoden loppuun mennessä. Oppisopimukset tehdään ammatilliseen perustutkintoon tai tutkinnon osiin johtavana. Opiskelija etsii oppisopimustyöpaikan itsenäisesti. Työnantajaa tuetaan normaalia suuremmalla koulutuskorvauksella: 1. vuosi 800€/kk, 2.vuosi 500€/kk ja 3.vuosi 300€/kk.

 

Oppisopimuksen ennakkojakso

Sopii alle 25-vuotialle vailla ammatillista tutkintoa oleville nuorille. Sisältää oppisopimuksenomaisia työssäoppimisjaksoja, joissa työnantajaa valmistellaan mahdollista tulevaa oppisopimusta varten. Sisältää tietopuolisia opintoja opiskelu- ja työelämätaitojen kartuttamiseksi sekä voi sisältää opintoja eri oppiaineiden perustietojen kartuttamiseksi tai työssäoppimispaikassa tarvittavien taitojen hankkimiseksi. Lue artikkeli ennakkojakson opiskelijoista (Itä-Savo, 2.1.2016).
Lataa esite täältä.

 

Voit myös ladata esitteen nuorten oppisopimusvaihtoehdoista täältä.