Työnantajalle

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun

 • halutaan hankkia yrityksen tarpeisiin koulutettua työvoimaa
 • halutaan kehittää yrityksen henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista
 • yrityksen työtehtävät muuttuvat
 • kyseessä on harvinainen ammatti, johon ei ole saatavilla koulutusta

 

Oppisopimuksesta kiinnostuneen työnantajan on

 • otettava suunnitteluvaiheessa yhteyttä oppisopimustoimistoon ja/tai paikalliseen TE-toimistoon
 • otettava selvää alan työehtosopimuksen edellyttämästä palkkatasosta
 • varmistettava, että työpaikalla on tehtävään kykenevä työpaikkakouluttaja
 • varmistettava, että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen koulutukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti

 

Työnantaja saa

 • maksuttoman koulutuksen ja tutkintotodistuksen työntekijälle
 • erikseen sovittavan koulutuskorvauksen työpaikalla tapahtuvaan koulutuksen ja ohjauksen järjestämisestä
 • mahdollisen palkkatuen, jonka TE-toimisto myöntää työttömän työnhakijan palkkaamiseen
 • koulutetun ammattilaisen yritykseen

 

Työnantaja sitoutuu

 • tekemään määräaikaisen työsopimuksen sekä noudattamaan työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia
 • järjestämään opiskelijalle asiantuntevan työpaikkakouluttajan, joka ohjaa ja arvio opiskelijaa työtehtävissä
 • järjestämään opiskelijalle henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan perustuvia, monipuolisia ja ammattitaitoa vaativia työtehtäviä
 • antamaan opiskelijalle mahdollisuuden osallistua tietopuoliseen koulutukseen