Yrittäjän oppisopimus

Yrittänyttä ei laiteta

Yrittäjäkin voi solmia oppisopimuksen ja suorittaa oppisopimuksella yrittäjän ammatti- tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai jonkun oman alansa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Yrittäjän ammattitutkinto soveltuu yritystoimintaa aloittavalle yritykselle tai henkilölle, joka on toiminut yrittäjänä tai ammatinharjoittajana muutamia vuosia. Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on sopiva, kun kokenut yrittäjä haluaa kehittää yrityksen eri toimintoja ja johtamista sekä haluaa itse kehittyä yritysjohtajana.

 

Uudet kuviot tutuissa ympyröissä

Yrittäjän oppisopimuskoulutus ja työssä oppiminen tapahtuu yrittäjän omassa yrityksessä. Oppisopimus perustuu oppisopimustoimiston ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrityksessä toteutettavaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, jotka järjestää alan oppilaitos ja jotka ovat yrittäjälle maksuttomia. Myös yrittäjällä tulee olla työpaikkakouluttaja/mentori, joka toimii keskustelu- ja ohjauskumppanina. Jos sitä ei omasta yriyksestä löydy, voi yrittäjä hankkia mentoriksi toisen yrittäjän, jolle maksetetaan koulutuskorvausta.

 

Opiskelelusta on etua yrittäjällekin

Yrittäjän oppisopimuskoulutus on erittäin joustavaa ja se suunnitellaan niin, että se liittyy kiinteästi yrityksen kehittämiseen. Muusta oppisopimuskoulutuksesta poiketen yrittäjien oppisopimuskoulutus ei perustu työsopimukseen, eikä yrittäjälle myöskään makseta koulutuskorvausta omassa yrityksessä suoritetusta opintoihin liittyvästä käytännön työstä. Yrittäjällä on kuitenkin oikeus tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin samojen periaatteiden mukaan kuin muillakin oppisopimusopiskelijoilla.