Ennakointi

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuutta koskevan informaation kokoamista ja analysointia sekä informaation jalostamista tiedoksi ja ymmärrykseksi. Ennakointi on tulevan kehityksen päälinjojen hahmottamista ja myös kehityksen ohjaamista toivottuun suuntaan hankitun tiedon ja ymmärryksen tuella.

Seuraamme valtakunnallisella, maakunnallisella ja seudullisella tasolla tehtävää pitkän ja lyhyemmän tähtäimen ennakointityötä. Olemme tässä työssä mukana aktiivisesti sekä tiedon tuottajana että käyttäjänä yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa. Teemme ennakointitiedon perusteella päätökset esimerkiksi toteutettavista koulutuksista ja tutkinnoista sekä niiden mitoituksesta ja sisältöjen tarkistamisesta. Päätösten tavoitteena on työelämän tarpeisiin vastaaminen, alueen väestön ammattiosaamisen vahvistaminen ja sitä kautta yksilöiden ja yhteisöjen sekä koko alueen menestymisen tukeminen.