Laadunhallinta

Tasapainoisen onnistumisen ja jatkuvan laadunparantamisen toimintamalli SAMIssa

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa on tehty systemaattista laatutyötä jo vuodesta 2000 lähtien. Laatutyön viitekehyksenä toimii BSC-tavoitekortit sekä jatkuvan laadunparantamisen (PDSA) työkäytännöt. Laadunhallinta perustuu jatkuvaan prosessien toimivuuden määrälliseen ja laadulliseen tulosten ja vaikutusten arviointiin. Määrällistä arviointia ohjaavat SAMIn talousarvion sitovat määrälliset tavoitteet sekä näiden trendi- ja vertaistieto. Laadullista arviointia ohjaavat SAMIn talousarvion sitovat laadulliset tavoitteet, opiskelijapalaute, asiakaspalaute, henkilöstöpalaute sekä näiden trendi- ja vertaistiedot.

Laadunhallinta toteutuu prosessien hallinnan kautta, joihin kytkeytyy koko organisaatio. Prosessien toimivuutta arvioidaan reaaliaikaisen tiedonhallinnan avulla. Toiminnan raportoinnissa on vakiintuneet käytännöt, jotka kytkeytyvät talouden hallintaan ja arviointiin. Tavoitteiden toteutumista tuetaan kehittämishankkeiden sekä sidosryhmäyhteistyön avulla.

SAMIedu on palkittu vuosina 2003, 2007 ja 2011 opetusministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen laatupalkinnolla.