Tarkastuslautakunta ja rakennustoimikunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valmistelee yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä toteutuneet.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-2021

 

Rakennustoimikunta

Kuntayhtymän rakennushankkeiden suunnittelua, valmistelua ja hankekohtaista päätöksentekoa varten on nimetty rakennustoimikunta, joka toimii yhtymähallituksen alaisuudessa.

Rakennustoimikunnan kokoonpano