Uusia koulutuksia

Täydennäme koulutustarjontaamme ja otamme valikoimaamme uusia koulutuksia. Lisäksi yksi koulutus toteutetaan aiempaan poiketen kokonaan Savonlinnassa. Alla olevat esittelytekstit ovat Samilaisesta, jonka voit lukea täältä.

Uusia syksyllä alkavia koulutuksia ovat:

  • Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori
  • Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

 

Lisäksi metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja -koulutus muuttuu. Aiemmin osa tutkinnosta piti suorittaa Mikkelissä, mutta nyt tutkinnon voi suorittaa kokonaan Savonlinnassa. Metsäkoneenkuljettajan koulutus järjestetään yhteistyössä ESEDUn kanssa.

 

Elintarvikealan perustutkinto, leipuri-kondiittori

Pullantuoksuiset työpäivät

Teemu Eskelinen, leipuri-kondiittori

Kuva: Galleria 32

HerkkuPekan yrittäjä Teemu Eskelinen on pitkän linjan leipuri-kondiittori. Hän suoritti 25 vuotta sitten tutkinnon oppisopimuksella - heti peruskoulun jälkeen. Hän tietää minkälainen ala on ja mitä työltä vaaditaan.

Työtehtävät vaihtelevat riippuen siitä, että työskenteleekö suuremmassa vai pienemmässä leipomossa. Suuremmassa leipomossa työ on enemmän linjastotyöskentelyä, kun taas pienissä ja keskisuurissa leipomoissa pääsee tekemään työtä luovemmin.

Tällä alalla noin 65 % on käytäntöä ja loput teoriaa. Leipuri-kondiittorin täytyy tietää esimerkiksi kuinka hiiva ja sokeri käyttäytyvät. On hyvä tietää miten raaka-aineet käyttäytyvät ja mitä kemiallisia prosesseja tapahtuu valmistuksen aikana, jotta tuotteesta tulee oikeanlainen. Esimerkkinä Teemu kertoo tumman suklaan lämmityksestä:
-        Suklaa lämmitetään, jäähdytetään ja lopuksi lämmitetään uudestaan käyttölämpötilaan. Jos käyttölämpötila ylittyy kahdella asteella, koko prosessi pitää aloittaa alusta, koska suklaan kiilto ja tasaisuus katoavat.

Leipuri-kondiittorien tulee luonnollisesti osata erilaisia reseptejä. Mutta riippuen työpaikasta, niitä ei välttämättä tarvitse osata ulkoa. Ainakaan HerkkuPekassa ei opetella reseptejä ulkoa. Käytäntö on, että mitään ei saa tehdä ulkomuistista, jotta tuotteista tulee yhtä laadukkaita ja keskenään samanlaisia. Edes Teemu ei tee ulkomuistista mitään. Näin virheprosenttikin pienenee.

Työvuorot vaihtelevat eri työpaikoilla. Joissain on aikaiset herätykset ja joissain on työvuoroja kuten muillakin aloilla. HerkkuPekan Teemu Eskelisellä herätys on jo kolmen aikaan ja työvuoro alkaa neljältä. Normaali työvuoro loppuu kymmeneltä, mutta yrittäjänä työpäivä on hieman pidempi.

Minkälainen tyyppi pärjää leipuri-kondiittorina? Teemu ei tarvitse tähän kysymykseen miettimisaikaa:
-        Täytyy olla kiinnostunut alasta ja halu oppia. Konditoriapuolella kädentaidot ovat tärkeitä ja taiteellisuus on iso plussa. Visuaalinen näkemys on arvostettu piirre.

Vaikka näitä kaikkia ominaisuuksia ei vielä löydy, niin Teemun mielestä urasuunnitelmia ei kannata vielä vaihtaa:
-        Kaikkia näitä taitoja pystyy oppimaan.

 

Koulutukset

Nuorille

Aikuiset

 

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalari

Puusepästä pintakäsittelijäksi

Josep Josep, pintakäsittelijä

Josep Josep opiskeli SAMIssa puualaa maahanmuuttajille suunnatussa ryhmässä. Opiskeluaikana hän innostui kalusteiden pintakäsittelystä ja harjoitteli työhön liittyvät työvaiheet sekä maaliruiskun käytön.

Josep suoritti osan puualan opintoihin liittyvästä harjoittelustaan Ecutiimi Oy:ssä, jossa hän on valmistumisensa jälkeen työskennellyt puutuotteiden pintakäsittelijänä. Ecutiimissä Josepin työtehtäviin kuuluvat pintakäsittelyn lisäksi tuotteiden pohjustus- ja viimeistelytyöt.

”Josep on ahkera ja oma-aloitteinen kaveri”, kuvailee Josepin työpaikkaohjaajana toiminut, nykyinen työkaveri Hannu Pitko. ”Ne ovatkin tärkeitä ominaisuuksia pintakäsittelijän työssä. Lisäksi on pystyttävä itsenäiseen ja tarkkuutta vaativaan työhön”.

”Yksi tärkeimmistä asioista pintakäsittelijän työssä on työvälineiden huolto ja käyttökunnossa pitäminen”, sanoo Pitko. ”Huonokuntoisilla työvälineillä ei saada aikaan hyvää lopputulosta”.

”Joka päivä oppii uusia asioita maalaamisesta ja pintakäsittelyn työvaiheista”, kertoo Josep, joka kuvailee Hannu Pitkoa hyväksi ohjaajaksi ja työkaveriksi.  ”Apua ja neuvoja saa aina, kun niitä tarvitsee. Kielitaitokin kehittyy koko ajan, kun työkaverit ovat suomenkielisiä”.

 

Maalarin työssä oma kädenjälki näkyy

Sami Pajarinen, maalari

Sami Pajarinen on työskennellyt maalarina yli kymmenen vuotta. Pintakäsittelyala ja maalarintyö ovat hänen mielestään aloja, jotka soveltuvat kaikille. Raskaimpina töinä hän kokee tasoitetyöt. Hyvänä vastapainona tasoitetöille ovat tapetointi- ja maalaustyöt. Työskentelyn lomassa kokenut maalari kertoo, että maalaustyö on mukavaa. ”On hienoa, kun työnsä jäljen näkee välittömästi. Nautin varsinkin kesäaikaan ulkona työskentelystä.”

Nykyaikaiset välineet nopeuttavat ja helpottavat maalarin työtä. Lisäksi pintakäsittelyaineiden ominaisuudet ovat muuttuneet turvallisempaan suuntaan ja valikoimat ovat laajentuneet merkittävästi.

Pintakäsittelyalan työt ovat monipuolisia ja työtehtävät itsenäisiä. ”Tekijä voi itsekin vaikuttaa työmenetelmiin ja –tapoihin”, Sami toteaa. Maalarin tulee hallita pohjustus- ja maalaustöiden lisäksi myös hieman rakennustöitä. Siksi onkin tärkeää, että pintakäsittelyalan opiskelijalla on mahdollisuus valita opintoihinsa myös esimerkiksi rakennusalan opintoja.

 

Koulutukset

Nuoret

Aikuiset (kts. koulutuskalenteri)

 

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Itsenäistä työtä

Joona Forss, metsäkoneenkuljettaja

Metsänkoneenkuljettaja opiskelija Joona Forss kertoo, että kaikenlaiset koneet ovat kiinnostaneet häntä aina. Joona ollut niiden kanssa tekemissä paljon jo peruskoulun aikana.

”Asumme Savonlinnan esikaupunkialueella ja perheessä ei ole taustalla maataloutta eikä metsäkoneyrittäjiä. Peruskoulussa jatkokoulutustani miettiessäni tuntui metsäkoneenkuljettajakoulutus lähinnä siltä mitä haluan tehdä työkseni. Työ on itsenäistä ja siinä saa olla metsäkoneiden kanssa tekemisissä. Koulutus on ollut SAMIssa joustavaa. Olen voinut tehdä koulutuksen ohella alan töitä, jotka liitetään osaksi opiskeluani.”

”Opetus on käytännönläheistä ja teoria opitaan metsässä oikeissa työtehtävissä. Olen toisen vuoden opiskelija ja tänä vuotena opetus on painottunut metsäkoneenkuljettamiseen ja -huoltamiseen. Koulutuksessa on mahdollisuus suuntautua joko hakkuukoneen tai ajokoneen kuljettajaksi.  Itse olen suuntautumassa hakkuukoneenkuljettajaksi, mutta minulla on mahdollisuus saada hakkuutyömailla myös tuntumaa ajokoneeseen. Minulla on vielä yksi kokonainen opiskeluvuosi edessä, jolloin olen miltei koko vuoden metsäkoneyrittäjillä työssäoppimassa koneellisen puunkorjuun hakkuu- ja kuljetustaitoja. Koulutuksen ja työelämän läheinen yhteistyö auttaa minua sijoittumaan valmistumisen jälkeen suoraan työelämään.”

SAMIssa on mahdollisuus opiskella metsäalan perustutkinnossa metsäkoneenkuljettajaksi siirtymättä välillä toiseen oppilaitokseen.

 

Koulutukset

Nuoret