Työpaikkaohjaajakoulutus ja näyttötutkintojen arvioijakoulutus

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto tarjoaa työpaikkaohjaajille maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta sekä näyttötutkintojärjestelmässä vaadittavaa arvioijakoulutusta.

 

Työpaikkaohjaajakoulutus

Koulutuksen sisältö on opetushallituksen laatimien perusteiden mukaista ja koostuu kolmesta eri osa-alueesta. Koulutus tarjoaa työpaikkaohjaajina toimiville mahdollisuuden hankkia osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun, opiskelijan ohjaukseen, oppimisen arviointiin sekä ammattitaidon arviointiin ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa.

Koulutus toteutetaan työpaikkaohjaajina toimivien henkilöiden kulloisenkin tilanteen ja osaamistarpeiden mukaisesti joustavasti ja hyödyntäen muun muassa monimuoto-opiskelua blogin avulla.

Koulutuksen sisältö:

  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
  • Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
  • Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi

 

TOPohjaajat-blogi on tarkoitettu kaikille SAMIn opiskelijoita ohjaaville työpaikkaohjaajille. Blogi sisältää ajantasaista tietoa työssäoppimisen ohjauksen ja arvioinnin tueksi. Blogin tavoitteena on olla yhteinen pohdintapaikka työssäoppimisen ohjaamiseen ja opiskelijoiden arvioinnin kehittämiseksi. Blogiin tästä: http://toppiohjaajat.blogspot.fi/

 

Näyttötutkintojen arvioijakoulutus

Näyttötutkintosuoritus arvioidaan kolmikantaisesti työnantajan, työntekijän ja opettajan yhteistyönä. Arvioijakoulutuksen tavoitteena on kouluttaa työelämän edustajia näyttötutkintosuoritusten arvioijiksi. Koulutus perehdyttää työelämän näyttötutkinnon arvioijat (työnantaja- ja työntekijäarvioija) aikuisten näyttötutkintojärjestelmään, kyseisen alan näyttötutkinnon rakenteeseen, tutkintotilaisuuksien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa koulutetaan työelämän edustajia näyttötutkintojen arvioijiksi. Arvioijakoulutuksia toteutetaan useita kertoja vuodessa. Koulutusten ajankohdista ja hakeutumisesta tiedotetaan näyttötutkintoympäristöinä toimiville työpaikkaohjaajille. Arvioijakoulutusta voidaan toteuttaa myös yritys/työpaikkakohtaisesti tutkinnon vastaanottajina toimiville henkilöille.

 

Lisätietoja:

koulutussuunnittelija Juha Piironen puh. 044 550 6257 juha.piironen@samiedu.fi