AIKU – aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanke

Hankeaika

1.1.2020–31.7.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle mallille, jolla voidaan tarjota nivelvaiheen ohjauspalveluja aikuisille, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä.

Hankkeen toimenpiteinä: a) luodaan maakunnallinen, verkostomainen malli aikuisten koulutusneuvonnalle. Lähtötilanteen selvitys tehdään aikuiskoulutuksen ohjauksen kehittämisen tarpeista. Selvitystä varten aineistoa kerätään yhteistyötahoilta sekä asiakkailta. Selvityksen pohjalta pilotoidaan aikuisten nivelvaiheen ohjauspalveluja verkostomaisella ja jalkautuvalla työotteella.

Lisäksi b) pilotoidaan aikuisten henkilökohtaista koulutusneuvontaa ja palveluohjausta eri toimipisteissä. Tavoitteena on löytää asiakkaalle sopiva koulutuspolku, soveltuva tutkinto johon työllistyminen on realistista. Hankkeen aikana kiinnitetään erityistä huomiota myös osatyökykyisten sekä maahanmuuttajien koulutusneuvontaan, jotta mahdollistetaan sujuvat jatkokoulutus- sekä työllistymismahdollisuudet myös heikoimmassa asemassa oleville. Hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota palvelujen asiakaslähtöisyyteen, saavutettavuuteen (saavutettavuusdirektiivi huomioiden) sekä monikanavaisuuteen.

Toteuttajat

Etelä-Savon Koulutus Oy
Kirkkopalvelut ry, Step-koulutus
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

509 848 €

Tutustu selvitykseen aikuisten koulutusneuvonnan nykytilasta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa 2020.


Seuraa meitä Instagramissa!


Opiskelu kannattaa aina!

AIKU-hankkeessa kysyttiin, millaista koulutusneuvontaa aikuiset tarvitsevat – mikä mietityttää, pelottaa, millaisia toiveita heillä on? Katso hyväntuulinen, hankkeen infovideo ”Opiskelu kannattaa aina” ja inspiroidu opin tielle! Käsikirjoitusten taustalla on 432 eteläsavolaisen aikuisen ääni.