Tekoälyn kehittämistä ohjauksen tueksi

Opinto- ja uraohjauksen merkitys on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen. Monimuotoistuvat koulutus- ja urapolut, jatkuvan oppimisen tarpeet uudistuvassa työelämässä, siirtymät työelämän ja koulutuksen välillä sekä enenevässä määrin etänä opiskeleva asiakasjoukko haastavat vakiintuneita opinto- ja uraohjausmalleja.

Ohjaustarpeen kasvaessa ja resurssien pienentyessä herää kysymys, mistä löytää lisää aikaa kasvokkaiseen ohjaukseen. Voisiko lisäapua saada olla teknologian hyödyntämisestä, vaikka teknologia ei voikaan korvata kasvokkaisia kohtaamisia. Miten teknologialla (esim. tekoäly) tukea hyvien asiakaskokemusten syntymistä ohjauksen laadusta? Entä miten varmistetaan, että teknologiset ratkaisut ovat eettisiä ja täyttävät nekin hyvän (teknologialla tuetun) ohjauksen kriteerit omalta osaltaan? Entä millaisia teknologialla (esim. tekoäly) tuetut opinto- ja uraohjauksen prosessit ovat parhaimmillaan? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudumme Älykäs ohjaus – tekoäly asiakaslähtöisessä opinto- ja uraohjauksessa -hankkeen aikana.

Hankeaika

1.9.2019–31.8.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

 • Ohjauksen saavutettavuuden, vaikuttavuuden ja eri elämänvaiheisiin sopivuuden kehittäminen.
 • Ohjauksesta koettavan hyödyn ja laadun tukeminen.
 • Digitaalisen teknologian kuten datan, tekoälypohjaisia ratkaisujen ja mobiiliteknologian hyödyntäminen ohjauksen tukena.
 • Tuottaa yhteistyön kautta työkaluja ja menetelmiä ohjauksen ammattilaisten ja kohderyhmien käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy:

 • Laaja-alaisesti eri näkökulmista kartoitetut opiskelijoiden tarpeet (ohjausprosessi ja palvelut).
 • Monikanavainen, tarvelähtöinen sekä saavutettava eOhjauksen malli.
 • Tarpeeseen vastaavat, monipuoliset opinto-ohjauksen prosessit ja palvelut sekä niitä tukevat digitaaliset työkalut ja menetelmät.
 • Yhteistyöverkosto, joka sisältää myös yrityksiä.
 • Ohjausprosessin laadun varmistamisen välineet.
 • Lisäarvoa ohjausprosessin laatuun.
 • Jatkosuunnitelma tekoälyn / teknologian hyödyntämiseen ohjauksen tukena

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK (hallinnoija)

Hämeen ammattikorkeakoulu, HAMK
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu

Budjetti

Samiedun osuus 80 900 €.