Digi2go-hanke

Hankkeessa kehitetään, testataan ja laajennetaan uuden 3D-tulostusteknologian hyödyntämis- ja ymmärtämistaitoja elintarvikealalla, tuotetaan 360° VR -monikäyttäjäoppimisympäristöjä ja testataan robotiikan soveltamismahdollisuuksia sotealan koulutuksessa sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksia käyttäjäymmärryksen kasvattamisessa. Kehitystyötä tehdään ammattiopistoverkoston yhteistyönä.

Hankeaika

9.9.2019–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla
  • osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena
  • avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon koulutus Oy
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Työtehoseura ry
Careeria Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

300 900 €, josta Samiedun osuus 52 934 €.