Digi2go-hanke

Hankkeessa kehittiin ja testattiin 3D-tulostusteknologian hyödyntämistä elintarvikealalla, tuotettiin 360° VR -monikäyttäjäoppimisympäristöjä ja testattiin robotiikan soveltamismahdollisuuksia sotealan koulutuksessa sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksia käyttäjäymmärryksen kasvattamisessa. Kehitystyötä tehtiin ammattiopistoverkoston yhteistyönä.

Hankeaika

9.9.2019–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla
  • osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena
  • avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon koulutus Oy
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Työtehoseura ry
Careeria Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

300 900 €, josta Samiedun osuus 52 934 €.


Mitä hankkeessa on kehitetty?

Tavoite 1.
Uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt

1 a) 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla ja sitä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt

Digi2go hankkeessa hankittiin 3D-ruokatulostimia ruoan ja suklaan tulostuksen tuotekehtitystyötä varten. Tässä hankkeessa 3D-tulostusta kehitettiin Sampossa, Careeriassa, YSAOssa, Rasekossa ja Omniassa. Elintarvikealan opettajat perehtyivät suklaan, ruoan ja sokerin 3D-tulostuksen tekniikoihin ja ensimmäiset opiskelijat aloittivat 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa -tutkinnon osan opinnot.

Hankkeen kehittämistyönä Sampossa järjestettiin useita kaikille avoimia 3D tulostuksen massa- ja tekniikka koulutuksia opetushenkilöstölle ja yhteistyö yrityksille.

Hankkeen aikana tehtiin 3D-tulostimien tuotekehitystyötä Mehtaheino Oy:n ja Omnian yhteistyönä. Aromi 12/2020 kirjoitti aiheesta mainion jutun. Omnian kokkikillan sivuilla on kuvattu laajemmin tulostuskokemuksia ja prosessin etenemistä.

Tämän tavoitteen tuloksia kokoava Ruokatulostus ammatillisessa koulutuksessa webinaari järjestettiin 29.9.2021. Ruoan 3D tulostusta esittelivät Sampon, Careerian, Rasekon ja OMNIAn opettajat. Webinaari tallennettiin ja tallennetta ei tekstitetty, joten se on katseltavissa rajoitetun ajan.

1 b) Palvelurobotiikan osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt sosiaali- ja terveysalalla

Samiedussa sote-alalla on ollut käytössä Elias robotti, johon Digi2go hankkeessa tuotettiin kaikille avoimia opetussisältöjä asiakaspalvelutilanteisiin ja lääkelaskuihin liittyen. Lisäksi Elias robotin hyödyntäminen oppimisen mallinnettiin. Aineisto myöhemmin on saatavissa aoe.fi sivuilla.

Tavoite 2.
Osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena

Oppimisanalytiikka on ajankohtainen kehittämiskohde, tässä tavoitteessa työskenneltiin Samiedussa ja YSAO:ssa. Samiedun osalta kehitettiin Moodle Pinjan oppimisanalytiikan käyttömahdollisuuksia.

YSAO:lla on tavoitteena  automatisoituun oppimisanalytiikkaan ja digitaaliseen osaamisen tunnistamiseen tutustuminen ja tämän hyödyntämisosaamisen kehittäminen.

Tämän tavoitteen tuloksia kokoava Osaamisen digitaalinen tunnistaminen ja analytiikka webinaari järjestettiin 10.11.2021. Oppimisanalytiikaa Moodlessa ja Itslearning ympäristössä esittelivät Esedun, Samiedu ja YSAOn opettajat. Webinaari tallennettiin ja tallennetta ei tekstitetty, joten se on katseltavissa rajoitetun ajan.

Tavoite 3.
Avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolku

3 a) avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella

VR ympäristöille on suuri tarve ammatillisessa koulutuksessa. Digi2go hankkeessa aloitettiin kehittämistyö ympäristöjen valinnalla ja hankinnalla. VR- ja AR-ympäristöjen valinnan helpottamiseksi hankkeessa koordinoitiin oppilaitoksille yhteisiä esittelyitä Glue, StereoScope, Thinglink ja 3DBear -ympäristöistä. Hankeverkostossa käytiin aktiivista keskustelua ympäristöjen soveltuvuudesta ja järjestetettiin keväällä 2021 opettajille avoin keskustelutilaisuus VR- ja AR-mahdollisuuksista opetuksessa.

Tämä tavoite kuului Samiedun, Ekamin, Esedun, Careerian, TTS:n, Rasekon ja YSAO:n tavoitteisiin.  Kaikissa oppilaitoksissa on koulutettu henkilöstöä on VR:n  hyödyntämiseen ja kehitetty aineistoja, jotka tukevat mm. maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien oppimistuloksia. VR -ympäristöjä on rakennettu myös työ- ja oppilaitosturvallisuuden lisäämiseen, perehdyttämiseen ja vierailevien ryhmien etäkäyntien tueksi. Eri alojen ympäristöt aoe.fi ympäristöstä hankkeen nimellä tägättyinä.

Samiedussa on tehty alakohtaisia 360°-ympäristöjä ja virtuaalisia turvallisuuskävelyjä.

TTS on luonut Glue-ympäristön, jonka luomisprosessia on kuvattu tässä raportissa.

Omnia on toteuttanut VR-ympäristön 3D-suklaan ja -sokerin tulostuksen opetusta varten.

Monikäyttäjä ympäristöt ammatillisen koulutuksen tukena teeman tuloksia kokoava webinaari järjestettiin 6.10.2021 Webinaarin järjestelyistä huolehtivat Careeria ja TTS. Webinaari tallennettiin ja tallennetta ei tekstitetty, joten se on katseltavissa rajoitetun ajan.

3 b) pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

Careeria tuotti Digi2go hankkeessa upean monialaisen pakopelin, joka yhdistää lähihoitajien ja turvallisuusalan haastavia tilanteita. Verkostoyhteistyönä tuotettiin ammatillisen koulutuksen pelillisyystematiikkaan liittyvä webinaari, jossa YSAO, Esedu ja Careeria esittelivät pelillisiä opetussisältöjä. Pelillisyys virtuaaliympäristöissä osana ammatillista koulutusta webinaari järjestettiin 2.11.2021. Webinaari tallennettiin ja tallennetta ei tekstitetty, joten se on katseltavissa rajoitetun ajan.