Digi2go-hanke

Hankkeessa kehitetään, testataan ja laajennetaan uuden 3D-tulostusteknologian hyödyntämis- ja ymmärtämistaitoja elintarvikealalla, tuotetaan 360° VR -monikäyttäjäoppimisympäristöjä ja testataan robotiikan soveltamismahdollisuuksia sotealan koulutuksessa sekä oppimisanalytiikan mahdollisuuksia käyttäjäymmärryksen kasvattamisessa. Kehitystyötä tehdään ammattiopistoverkoston yhteistyönä.

Hankeaika

9.9.2019–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla
  • osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt
  • osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena
  • avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon koulutus Oy
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Työtehoseura ry
Careeria Oy
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia
Raision seudun koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

300 900 €, josta Samiedun osuus 52 934 €.


Mitä hankkeessa on kehitetty?

Tavoite 1.
Uusin tuotekehitys- ja 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla sekä palvelurobotiikka sosiaali- ja terveysalalla osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt

1 a) 3D‐teknologiaosaaminen ravitsemus‐ ja elintarvikealalla ja sitä tukevat avoimet sisällöt ja virtuaaliset oppimisympäristöt

3D-ruokatulostimia on hankittu ammattiopistoihin ja tuotekehitystyö on kovassa vauhdissa. Tässä hankkeessa 3D-tulostusta kehitetään Sampossa, Careeriassa, YSAOssa, Rasekossa ja Omniassa.  Suklaan, ruoan ja sokerin 3D-tulostuksen tekniikat alkavat olla hallussa ja ensimmäiset opiskelijat ovat aloittaneet 3D-tekniikan hyödyntäminen ravitsemispalveluissa tutkinnon osan opinnot Sampossa. Sampossa on myös järjestetty kaikille avoimia 3D-tulostuksen massakoulutuksia opetushenkilöstölle.

Hankkeen aikana on tehty myös 3D-tulostimien tuotekehitystyötä Mehtaheino Oy:n ja Omnian yhteistyönä. Aromi 12/2020 kirjoitti aiheesta jutun.

Omnian kokkikillan sivuilla on kuvattu tulostuskokemuksia ja prosessin etenemistä.

1 b) palvelurobotiikan osaamisen kehittymistä tukevat avoimet sisällöt sosiaali- ja terveysalalla

Elias robotin kanssa on tehty kokeiluita lääkelaskujen ja kielten opetuksessa Sote-alojen tutkinnoissa ja YTO-opinnoissa. Kokemukset ovat olleet innostavia ja opiskelijat ovat olleet motivoituneita robotin kanssa työskentelystä. Kokeilujen jälkeen robottiavusteisen pedagogiikkaan luodaan lisää tehtäviä ja malli robotin hyödyntämiseen oppimisen tukena. Tässä tavoitteessa on mukana Samiedu. 

Tavoite 2.
Osaamisen digitaalisen tunnistaminen ja tekoäly ohjauksen sekä edistymisen seurannan tukena

Vuoden 2021 aikana Samiedussa selvitetään käyttöön otetun Moodle Pinjan oppimisanalytiikan käyttömahdollisuuksia ja hyödyntämismahdollisuuksia eri aloilla. Älykäs ohjaustekoäly opintojen uraohjaushankkeessa (ESR) kehitettävän tekoälyä hyödyntävän ohjelman kokeileminen opiskelijaryhmän kanssa on jo käynnissä. YSAO:lla on tavoitteena  automatisoituun oppimisanalytiikkaan ja digitaaliseen osaamisen tunnistamiseen tutustuminen ja tämän hyödyntämisosaamisen kehittäminen. Tästä tavoitteesta tulokset ovat nähtävissä syksyllä 2021.

Tavoite 3.
Avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella sekä pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolku

3 a) avoimet 360°-monikäyttäjäoppimisympäristöt, jotka on täydennetty virtuaali‐ ja/tai lisätyllä todellisuudella

VR- ja AR-ympäristöjen valinnan helpottamiseksi hankkeessa on  koordinoitu oppilaitoksille yhteisiä esittelyitä Glue, StereoScope, Thinglink ja 3DBear-ympäristöistä. Hankeverkostossa on käyty aktiivista keskustelua ympäristöjen soveltuvuudesta ja järjestetty opettajille avoin keskustelutilaisuus VR- ja AR-mahdollisuuksista opetuksessa.

Tässä tavoitteessa työskennellään Samiedussa, Ekamissa, Esedussa, Careeriassa, TTS, Rasekolla ja YSAO:lla.  Eri alojen ympäristöjä on luotu ja erilaisia kokeiluita on tehty. Lisäksi henkilöstöä on koulutettu VR:n  hyödyntämiseen ja kehitetty aineistoja, jotka tukevat mm. maahanmuuttajien ja erityistä tukea tarvitsevien oppimistuloksia. VR -ympäristöjä on rakennettu myös työ- ja oppilaitosturvallisuuden lisäämiseen, perehdyttämiseen ja vierailevien ryhmien etäkäyntien tueksi.

Samiedussa on tehty alakohtaisia 360°-ympäristöjä ja virtuaalisia turvallisuuskävelyjä.

TTS on luonut Glue-ympäristön, jonka luomisprosessia on kuvattu tässä raportissa.

Omnia on toteuttanut VR-ympäristön 3D-suklaan ja -sokerin tulostuksen opetusta varten.

3 b) pakohuone-konsepti osana osaamisen kehittämispolkua

Careeria vastaa tämän tavoitteen kehittämistyöstä. Tuloksia on odotettavissa syksyllä 2021.