digiHOIVA investointi- ja kehittämishanke

Hankkeessa luodaan hyvinvointiteknologian HUB-oppimisympäristö, joka sisältää uutta teknologiaa tai teknologisia ratkaisuja liittyen mm. työmenetelmien, oppimisen ja opetuksen kehittämiseen. HUB-oppimisympäristö palvelee, niin koulutuksen järjestäjien kuin alueen työ- ja elinkeinoelämän osaamisen kehittämistarpeita.

Hankeaika

ESR kehittämishanke 1.9.2018–31.8.2020
EAKR investointihanke 1.9.2018–31.7.2020

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeessa tehtävät hyvinvointiteknologian laitehankinnat ja tekoäly mahdollistavat uudenlaista toimintaa, joka tarjoaa kaikille hyvinvointiteknologian asiakas- ja käyttäjälähtöisestä kehittämisestä kiinnostuneille mahdollisuuden osallistua hankkeen toimintaan. Uusien laite- ja sovellushankintojen saadaan uusi oppimisympäristö, joka vahvistaa osaamista ja oppimista hyvinvointiteknologian hyödyntämisessä osana työ- ja elinkeinoelämälähtöistä koulutuksen kehittämistä sekä koulutuksen järjestäjän ja työelämän sekä alueen elinkeinoelämän välistä yhteistyötä.

Hankeaikana luodaan myös uusia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen virtuaalitodellisuutta ja tekoälyä oppimisessa ja oppimisen seurannassa ja osaamisen hankkimisessa. Tämä käsittää sähköisen oppimisympäristön (esim. Moodle) ja jo olemassa olevan sähköisen opetusmateriaalin rikastamisen.

Monikäyttöisen sekä oppimista ja osaamisen hankkimista palvelevan HUB-Oppimisympäristön rakentaminen Samiedun kampukselle, ajantasaisten hyvinvointiteknologialaitteiden ja -sovellusten hankinnat. Hankkeessa toteutetaan myös pilotointeja, esim. laitekokeilut yhteistyökumppaneiden kanssa ja toiminnallisia perehdyttämis- ja –koulutuspajoja opiskelijoille sekä yhteistyökumppanien edustajille.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

ESR-kehittämishanke 155 400 €
EAKR-investointihanke 315 931 €