eEDU – verkko-oppimisen kehittäminen -hanke

eEDU – Verkko-oppimisen kehittäminen -hankkeessa arvioidaan Samiedun verkko-oppimisympäristön toimivuutta ja uudistetaan verkko-oppimisympäristön toteutusta. Samiedu kehittää verkossa tapahtuvaa koulutuksen kokonaisprosessia benchmarkaten Xamkin eKampus toimintamallia ja verkko-oppimisratkaisuja. Samiedu ja Xamk luovat yhteisen verkko-opetuksen tuotannon tuen Samiedun ja Xamkin opettajille ja kehittävät yhteistyössä oppilaitosten opettajien verkko-opetus- ja -ohjaustaitoja. Oppilaitokset rakentavat yhteistuotantona oppimisaihioita, jotka soveltuvat molempien oppilaitosten opiskelijoille. Samiedu ja Xamk kehittävät verkossa suoritettavia jatkoväyläopintoja toiselta asteelta korkea-asteelle. Työelämän toimijoita osallistetaan verkko-opetuksen sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen ja laaditaan verkko-oppimisympäristöön työelämälähtöisiä digitaalisia opetusmateriaaleja.

Hankeaika

1.9.2020-31.8.2022 

Tavoitteet

 1. Hankkeen tavoitteena on kehittää verkko-oppimisen pedagogiikkaa ja kokonaisprosessin hallintaa. Hankkeessa on tavoitteena muodostaa Samiedun verkko-oppimiskeskus eSamiedu. Hankkeen aikana luodaan toimintamalli, joka varmistaa verkko-oppimisen ja -opettamisen tasalaatuisuuden eSamiedussa.
 2. Samiedu ja Xamk kehittävät yhdessä verkkopedagogiikkaa, joka tukee jatkoväyläopintoja toisen asteen ja korkea-asteen välillä. Hankkeessa muodostetaan Samiedun ja Xamkin yhteinen verkko-opettajien tuotannon tuki ja kehitetään molempien oppilaitosten opettajien verkkopedagogista osaamista.
 3. Verkko-oppimisen kehittämisessä Samiedu ja Xamk hyödyntävät vuorovaikutteista yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet

 • Arvioidaan Samiedun Moodle-verkko-oppimisympäristön toimivuutta ja uudistetaan verkko-oppimisympäristön toteutusta.
 • Benchmarkataan Xamkin eKampus toimintamallia ja verkko-oppimisratkaisuja. Luodaan yhteinen verkko-opetuksen tuotannon tuki Samiedun ja Xamkin opettajille ja kehitetään yhteistyössä oppilaitosten opettajien verkko-opetus- ja -ohjaustaitoja.
 • Luodaan eSamiedun osalta verkossa tapahtuvan koulutuksen kokonaisprosessi
 • Kehitetään verkko-oppimistuotteiden pedagogista tuotantoprosessia laadukkaammaksi. Kehitetään opiskelijan ohjauksen tukea verkko-oppimisprosessin aikana.
 • Verkkopedagogiikan toimintamallia pilotoidaan hyvinvoinnin, liiketoiminnan ja turvallisuusalan koulutuksilla.
 • Kehitetään verkossa suoritettavia jatkoväyläopintoja, jotka mahdollistavat joustavamman siirtymisen toiselta asteelta korkea-asteelle.
 • Luodaan Samiedun ja Xamkin yhteistuotantona oppimisaihioita, jotka soveltuvat molempien oppilaitosten opiskelijoille.
 • Osallistetaan työelämän toimijoita verkko-opetuksen sisältöjen suunnitteluun ja toteutukseen. Kehitetään työelämään kytkeytyvien harjoitteluiden ja työelämäjaksojen ohjausta verkossa.  

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu (hallinnoija)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk

Budjetti

511 794 €