Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämishanke

Hankeaika

1.8.2020-31.7.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on tukea Savonlinnan työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita ja uuden palvelumallin kehittämistä.

Tavoitteena on nostaa työllisyysastetta sekä tukea sitä osaamiskartoitusmallilla, jossa ammatillisen koulutuksen asiantuntijat tunnistavat osaamisvajeita kuntakokeilun omavalmentajan kanssa ja määrittelevät tavoitteet ja toimenpiteet työllistymiseen.

Hankkeen aikana rakennetaan Savonlinnan kuntakokeilun kanssa osaamiskartoitusmalli , jossa tunnistetaan työnhakijan osaaminen ja osaamisvajeet. Henkilöä tuetaan koulutuksen alkuun siirtymävaiheen tuella, missä hänen mukanaan koulutuksen alussa kulkee uraohjaaja ja kuntakokeilun omavalmentaja. Henkilökohtaiset koulutuspolut rakennetaan osaamisvajeen täyttämiseen esim. tutkinnonosatavoitteisesti tai sitä pienemmistä kokonaisuuksista vahvasti työelämälähtöisinä.

Toteuttajat

Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelut

Budjetti

100 000 €