Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa -hanke

Kokka kohti tulevaisuuden Etelä-Savoa -hankkeen tavoitteena on maakunnallisesti toimivan Talent Hub -verkoston ja toimintamallin rakentaminen.

Hankeaika

1.4.2021-31.5.2023

Tavoitteet ja toimenpiteet

Talent Hub Etelä-Savoa rakennetaan sekä yrittäjien, työnantajien että kansainvälisten osaajien tarpeista käsin. Tavoitteena on luoda maakuntaan sopivia, selkeitä palvelupolkuja kansainvälisten osaajien houkuttelun, rekrytoimisen, asettautumisen ja integroitumisen tueksi sekä yritysten ja kansainvälisten osaajien kohtaamisen kehittämiseen.

Hankkeessa luodaan Talent Hub Etelä-Savo -verkosto ja toimintamalli, päivitetään tilannekuva kartoittamalla alueen kansainvälisiä osaajia tarvitsevat mikro- ja pk-yritykset sekä rekrytointeihin liittyvät haasteet.

Kansainvälisten osaajien ja yritysten kohtaantoa lisätään markkinointi- ja viestintäkampanjoin, tukemalla yrityksiä työpaikkojen esiintuomisessa sekä jalkauttamalla kansainvälisiä osaajia yrityksiin. Hankkeessa myös linkitetään kansainvälisiä opiskelijoita organisaatioihin ja yrityksiin työelämäjaksoin sekä työpaikoista tiedottamalla. Samiedu toimii hankkeessa Savonlinnan talousalueella sekä kartoittaa hyviä käytäntöjä myös muissa maakunnissa.

Lue hankkeesta lisää tästä linkistä.

Katso hankkeessa tuotetut videot:

Kielitaito leipomossa.
Maahanmuuttajien ammattitaitokoulutus.

Toteuttajat

Etelä-Savon koulutus Oy (hallinnoija)
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Xamk

Budjetti

359 176 €, josta Samiedun osuus 83 446 €