3D-mallintaminen ja -tulostaminen, 45 osp

3D-mallintaminen eli tietokoneavusteinen kolmiulotteinen suunnittelu sekä 3D-tulostaminen ovat laajasti käytössä eri toimialoilla. Laadukkaat 3D-visualisointikuvat auttavat luomaan tarkan mielikuvan tuotteesta. 

3D-mallinnusosaamista voit hyödyntää tuote-esittelyissä tai mainoskampanjoissa ja 3D-mallin avulla sinun on helpompi havainnollistaa tuote- tai kalustesuunnitelmaasi. 

Koulutuksen myötä saat valmiudet tietotekniseen suunnitteluun CADS- ja SketchUp-ohjelmistoilla ja tuotteen tai komponentin valmistamiseen 3D-tulostamalla.  

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana suoritat puuteollisuuden perustutkinnon kaksi valinnaista tutkinnon osaa:  

  • CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen 30 osp  
  • Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla 15 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä. Tietopuoliset opinnot voit suorittaa pääosin verkko-opintoina.  

Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa perjantaisin klo 15-19 ja lauantaisin klo 9-16 Ammattiopisto Samiedun Pohjolankadun kampuksella. Lähiopetuspäivät: 13.-14.1., 10.-11.2., 17.-18.3., 14.-15.4., 19.-20.5. ja 16.-17.6. Iltaopetusta on Teamsissa kerran viikossa viikosta 17.1.2023 alkaen klo 17-19. Verkko-opinnot ovat Moodle Pinja -oppimisympäristössä 13.1.-17.6.2023.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille. Koulutusta varten tarvitset oman tietokoneen mallinnusohjelmistojen harjoittelua ja verkko-opintojen suorittamista varten. 

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.

Hakutiedot

Koulutus alkaa 13.1.2023. Koulutuksen hakuaika on 2.12.2021 saakka.

Koulutus aloitetaan, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään 12 opiskelijaa. Ryhmään mahtuu 16 henkilöä. Soveltuvat hakijat valitaan hakujärjestyksessä.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

  • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
  • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!