Ensiapukoulutus EA1® 1.-2.6.2021, ammattipätevyys Traficom

Aika ja paikka

Ti-ke 1.-2.6.2021, klo 8-16 (16 h)
Pohjolankadun kampus luokka VI A413 (Pohjolankatu 4-6, Savonlinna)

Auttamistilanne:
Auttaminen sairauskohtauksessa, liikenneonnettomuudessa ja tapaturmissa

 • Turvallisuus auttamistoiminnassa
 • Ensiapu- ja turvavarustus liikenteessä
 • Toimintajärjestys ja johtovastuu auttamistilanteessa
 • Hätäilmoitus
 • Auttamistilanne: käytännön harjoitukset ja pohdintatehtävät

Hätäensiapu:
Auttaminen henkeä uhkaavissa tilanteissa

 • Tajuton
 • Aikuisen elvytys ja defibrillaattorin käyttö
 • Tukehtuminen
 • Suuret verenvuodot ja sokki
 • Sairauskohtaukset ja niiden ennaltaehkäisy
 • Hätäensiapu: käytännön harjoittelu

Ammattikuljettajan tapaturmien ennaltaehkäisy:
Tapaturmien ennaltaehkäisy ja psyykkinen eli henkinen ensiapu

 • Tyypillisten tapaturmien ehkäisy ja varautuminen ammattikuljettajilla
 • Tapaturmien syntyyn vaikuttavat tekijät ammattikuljettajilla
 • Miten jatkaa järkyttävän tapahtuman jälkeen? Ammattikuljettajan psyykkinen eli henkinen ensiapu

Erilaiset ensiaputilanteet:
Auttaminen erilaisissa ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Haavat
 • Palovammat
 • Tuki- ja liikuntaelinvammat
 • Muut tapaturmat
 • Myrkytykset
 • Erilaiset ensiaputilanteet: käytännön harjoitukset

Hinta

EA1 (16 h) 148 € (ateriapaketilla 162 €)