Hoiva-avustaja 60 osp, Kerimäki

Opiskele hoiva-avustajaksi Kerimäellä!

Haluatko tehdä työtä ihmiseltä ihmiselle, lähimmäisen hyvinvoinnista huolehtien? Hanki itsellesi osaamista, jolla työllistyt varmasti. Alueellinen ikärakenteen muutos luo kysyntää ammattitaitoiselle ja koulutetulle henkilöstölle nyt ja tulevaisuudessa. Sen turvin pystymme turvaamaan hyvinvointia ja terveyttä ylläpitävät ja edistävät palvelut niin kotihoidossa kuin erilaisissa palveluasumisen yksiköissä.

Hoiva-avustaja toimii avustavissa tehtävissä esimerkiksi vanhuksille tai vammaisille tarkoitetuissa hoiva- ja palvelutaloissa tai kotihoidossa. Työtehtävät liittyvät asiakkaiden perustarpeista huolehtimiseen kuten esimerkiksi peseytymisessä ja ruokailussa auttamiseen, siivoamiseen ja asiointeihin. 

Koulutuksen sisältö

Opintojen laajuus on 60 osaamispistettä. Koulutus koostuu kahdesta sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osasta: kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp.

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
  • Säädökset ja palvelut 1
  • Lähihoitajana toimiminen
  • Kasvu ja osallisuus elämänkaaressa
  • Hyvinvoinnin edistäminen päivittäistoiminnoissa
  • Työturvallisuus sosiaali- ja terveysalalla
  • Hygieniapassi
 • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp
  • Työntekijänä ikääntyneen hoitotyössä
  • Vanhustyössä toimiminen
  • Ikääntyneen mielekkään elämän osallisuuden edistäminen
  • Kielet

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua verkkopohjaisesti sekä työelämässä oppimista. Lähiopetuspäiviä on 2-4 kuukaudessa. Lähiopetuspäivät ilmoitetaan koulutuksen alkaessa puolivuosittain.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Kaikille koulutukseen hakeville järjestetään soveltuuskoe. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa siitä 0 pistettä, hän ei voi tulla valituksi kyseiseen tutkintoon. Soveltuvuuskoe on hakijalle maksuton.

Seuraavat soveltuvuuskokeiden päivämäärät ovat Savonlinnassa 15.4., 19.4., 11.5. ja 2.6.2021

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutuksen voi aloittaa 3.5.2021 Ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osalla Savonlinna-ryhmän mukana päiväopetuksessa tai 30.8.2021 Kasvun ja osallisuuden edistäminen -tutkinnon osalla monimuotokoulutuksena. Mikäli ryhmien minimiopiskelijamäärää ei saada täyteen ennen mainittuja aloitusajankohtia, voidaan aloitusajankohtaa siirtää.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!