Hyvinvointiteknologia-asentaja, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Eikö olisikin hienoa, jos tekniikka tanssisi pillisi tahtiin? Mikäli et kaihda haasteita ja kiihtyvällä nopeudella muuttuvia tilanteita, kouluttaudu ICT-osaajaksi. Tietotekniikka on erottamaton osa ihmisten arkea. Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisena olet eturivissä tekemässä työtä sujuvan arjen mahdollistamiseksi.

Hyvinvointiteknologia-asentaja olet luomassa hyvinvointia teknologian avulla. Opintojen myötä tutuiksi tulevat robotiikka, elektroniikka ja tietotekniikka. Työelämään viet ammattitaidon asentaa erilaisia turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä. Voit työskennellä vaikkapa kodeissa tai laitosympäristössä, mm. sairaaloissa, huolehtien, että laitteet ovat turvallisia käyttää ja opastaen ihmisiä niiden pariin.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa voit opiskella joko hyvinvointiteknologia-asentajaksi, elektroniikka-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi, IT-tukihenkilöksi ja ohjelmistokehittäjäksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakollinen tutkinnon osa 25 osp

 • Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp

Pakolliset tutkinnon osat 60 osp

 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 30-75 osp

 • Elektroniikka-asennukset, 45 osp
 • Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
 • Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
 • Ohjelmointi, 45 osp
 • Ohjelmistokehittäjänä toimiminen, 45 osp
 • Sulautetun järjestelmän toteuttaminen, 45 osp
 • Koti- ja palvelujärjestelmien asennukset, 15 osp
 • Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto ja kunnossapito, 30 osp
 • Tietoverkkolaitteiden asennus, 45 osp
 • Järjestelmätuessa toimiminen, 45 osp
 • Elektroniikkalaitteiden käyttöönotto- ja huoltotyöt, 30 osp
 • Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus, 30 osp
 • Kyberturvallisuuden ylläpitäminen, 30 osp
 • Tietoteknisen ratkaisun myynti, 30 osp
 • Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmistokomponenttikirjastolla, 30 osp
 • Työtehtävien automatisointi komentokielellä, 15 osp
 • Verkkopalvelun tekninen toteuttaminen, 15 osp
 • Digitaalisen median mallinnus ja tulostus, 15 osp
 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain. Koulutuksen seuraava alkamisaika ei ole vielä tiedossa.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!