Kehitysvamma-alan ohjaaja, vammaisalan ammattitutkinto

Miltä tuntuisi tehdä tärkeää työtä, joka tukee kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia elää omannäköistään ja tasa-arvoista elämää? Syvennä aikaisempaa osaamistasi sosiaali- ja terveysalalta ja opiskele vammaisalan ammattitutkinto. 

Koulutus antaa sinulle työkaluja toimia eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa ja heidän parhaakseen. Työssäsi tuet heidän vuorovaikutusta, osallisuutta, toimintakykyä ja oppimista sekä suunnittelet ja ohjaat luovasti erilaista toimintaa. Koulutus antaa sinulla myös valmiudet toimia ammattimaisesti osana erilaisia verkostoja ja vastata alan kehittyviin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä ja työtehtävistä.

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Kehitysvamma-alan osaamisalalta valmistut kehitysvamma-alan ohjaajaksi (AT).

Pakolliset tutkinnon osat 135 osp

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

  • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
  • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti oppisopimuskoulutuksena

Sinulla tulee olla oppisopimuskoulutukseen työpaikka vammaisalalta.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus sopii vammaistyössä, kehitysvamma-, kasvatus- ja opetusalalla tai kuntoutuksessa jo toimiville tai alasta kiinnostuneille.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Opintomaksu on 200 euroa.


Oppisopimuskoulutuksena voit aloittaa opinnot joustavasti. Ennen oppisopimuskoulutukseen hakeutumista sinulla tulee olla alan työpaikka.


Opiskelu on aina hyvä idea!

  • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
  • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?