Kehitysvamma-alan ohjaaja, vammaisalan ammattitutkinto

Miltä tuntuisi tehdä tärkeää työtä, joka tukee kehitysvammaisten ihmisten mahdollisuuksia elää omannäköistään ja tasa-arvoista elämää? Syvennä aikaisempaa osaamistasi sosiaali- ja terveysalalta ja opiskele vammaisalan ammattitutkinto. 

Koulutus antaa sinulle työkaluja toimia eri-ikäisten kehitysvammaisten kanssa ja heidän parhaakseen. Työssäsi tuet heidän vuorovaikutusta, osallisuutta, toimintakykyä ja oppimista sekä suunnittelet ja ohjaat luovasti erilaista toimintaa. Koulutus antaa sinulla myös valmiudet toimia ammattimaisesti osana erilaisia verkostoja ja vastata alan kehittyviin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tuleva työpaikkasi voi löytyä erilaisista julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimintaympäristöistä ja työtehtävistä.

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ammattitutkinto, kehitysvamma-alan osaamisala on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Kehitysvamma-alan osaamisalalta valmistut kehitysvamma-alan ohjaajaksi (AT).

Pakolliset tutkinnon osat, 135 osp 

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp
  • Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp
  • Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 20 osp

  • Sosiokulttuurinen työ, 15 osp
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 15 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina sekä verkko-opiskeluna. 

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilölle, jolla on vähintään sosiaali- ja/tai terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot, noin kolme vuotta alan työkokemusta ja lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja alalta.

Koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Hinta

Opintomaksu on 400 euroa.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen milloin vain ja aloittaa opinnot pääsääntöisesti joka kuukausi.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

  • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
  • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
  • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
  • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!