Kodinhuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Pidä huolta! Opiskele ammattiin, jossa toimit lähellä asiakasta huolehtien siitä, että hänen arkensa rullaa. Koulutus antaa sinulle tiedot ja taidot puhtaanapitoon ja ruokapalveluiden tuottamiseen.

Opintojen jälkeen osaat huoltaa vaatteita ja tekstiilejä, avustaa ruuan valmistuksessa, ruokailussa ja peseytymisessä sekä muissa arjen toimissa. Voit työllistyä koteihin tai erilaisiin kodinomaisin laitoksiin ja ympäristöihin.

Koulutuksen sisältö

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Kodinhuoltajaksi opiskellessasi opiskelet kotityöpalvelujen osaamisalaa. Voit opiskella meillä myös toimitilahuoltajaksi ja kiinteistönhoitajaksi.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 75 osp

 • Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen 15 osp
 • Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen 30 osp
 • Kotisiivouspalvelujen tuottaminen 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 70 osp

 • Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen 20 osp
 • Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito 20 osp
 • Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut 20 osp
 • Kiinteistöautomaation käyttäminen 20 osp
 • Kiinteistön toimintakunnon arviointi 20 osp
 • Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla 20 osp
 • LVV-järjestelmien toimintakunnon ylläpito 20 osp
 • Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut 20 osp
 • Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen 20 osp
 • Rakennustekniset korjaustyöt 20 osp
 • Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut 40 osp
 • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
 • Ilmastovastuullinen toiminta 15 osp
 • Kansainvälisessä työympäristössä toimiminen 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
 • Yrityksessä toimiminen 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Tutkinnon osien toteuttamistavat vaihtelevat. Osa tutkinnon osista on mahdollista suorittaa vain koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopintoina. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hinta

Koulutus on maksuton.

Hakutiedot

 Voit hakea koulutukseen nyt ja aloittaa opinnot 6.11.2023.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?