Luontokartoittaja, luontoalan erikoisammattitutkinto

Luontokartoittaja on ammatti, jossa pääset nauttimaan luonnonihmeistä runsain mitoin. Koulutuksemme valmentaa sinut toimimaan luontoalan erikoisosaajana. 

Opintojen myötä sinulle muodostuu luonnon eliöiden ja elinympäristöjen vankka tuntemus. Osaat tehdä kartoituksia, raportteja ja johtopäätöksiä ympäristön tilasta sekä suosituksia alueiden käytöstä ja kokoelmanäytteitä. Koulutus tutustuttaa sinut muun muassa lajintuntemukseen, luontoselvitysten työvaiheisiin, luontovaikutusten arviointiin, luonnonhoitosuunnitelman laatimiseen sekä yrittäjyyteen. 

Luontokartoittajaksi opiskelu on monimuotoista, käytännönläheistä ja omatoimisuutta vaativaa. Siihen sisältyy verkko- ja maasto-opiskelua, lajin- ja elinympäristöjen tuntemusta sekä erilaisia maastotyömenetelmiin, raportointiin ja maankäyttöön liittyviä kokonaisuuksia.

Valmistuttuasi voit työskennellä vaativissa luontoalan palvelu- tai kehittämistehtävissä, maankäyttö- tai ympäristöhankkeissa luontoselvitysten tekijänä, hankkeiden suunnittelijana tai luontotietojen kerääjänä mm. kaavoituksia varten.  

Koulutuksen sisältö

Luontoalan erikoisammattitutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Luontokartoittajaksi opiskellessasi opiskelet luontokartoituksen osaamisalaa. Voit opiskella koko tutkinnon tai poimia itseäsi kiinnostavia tutkinnon osia. 

Pakolliset tutkinnon osat 100 osp 

 • Luontoselvitystyön suunnitteleminen 30 osp
 • Luontoselvityksen maastotöiden toteuttaminen 40 osp
 • Luontoselvitysaineiston käsitteleminen ja raportointi 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 80 osp 

 • Lajistoselvityksen laatiminen 40 osp
 • Luontotyyppiselvityksen laatiminen 40 osp
 • Luontovaikutusten arvioinnin tekeminen 40 osp
 • Luonnonhoitosuunnitelman laatiminen 40 osp
 • Paikkatiedon käsitteleminen ja analysoiminen luontokartoitusalalla 40 osp
 • Yritystoiminnan kehittäminen luontokartoitusalalla 40 osp
 • Tutkinnon osa luonnontuotealan osaamisalalta 30-45 osp
 • Ammatillinen tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta 40 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Lisätietoja koulutuksen sisällöistä ja aikatauluista löydät myös tästä koulutuksen kuvauksesta.

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti monimuoto-opintoina. Keskimääräinen opiskeluaika on noin kaksi vuotta.

Opintoihin sisältyy lähi- ja etäopiskelua. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa viikonloppuisin keskittyen kevät-syyskaudelle. Lähiopetus toteutetaan maastokohteissa ja oppilaitoksessa. Etäopetuksena järjestetään viikoittain ohjaus- ja opetustuokioita eri teemoista verkko-oppimisympäristössä. Opiskelu vaatii itseohjautuvuutta. Omatoiminen opiskelu toteutuu etäopiskeluna ohjauksen, etätehtävien, kokoelmien, itsenäisen maastotyöskentelyn ja verkko-opetuksen avulla.

Tutkinnon tai sen osia voi suorittaa myös työn ohella.

Meillä on hyvät yhteydet ulkomaisiin luontokohteisiin ja työelämään. 

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu luontoalan kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai alan yrittäjille, jotka haluavat kehittää osaamistaan alalta.

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on sinulle maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Koulutus alkaa seuraavan kerran keväällä 2025.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?