Metsätalousyrittäjä,
metsäalan ammattitutkinto, Lahti

Metsänomistaja, ryhdy oman metsäsi asiantuntijaksi. Metsänomistajana omistat arvokkaan osan suomalaista luontoa. Metsien suunnitelmallinen ja vastuullinen hoito ja käyttö varmistavat metsän säilymisen ja siirtymisen seuraaville sukupolville.

Opintojen aikana pureudut metsiesi tarpeisiin ja mahdollisuuksiin ja muodostat omat tavoitteesi metsäomaisuutesi hallintaan ja hoitoon. 

Koulutuksen sisältö

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalousyrittäjä on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Metsätalousyrittäjäksi opiskellessasi opiskelet metsätalouden osaamisalaa.

Pakolliset tutkinnon osat: 

 • Metsäalan työtehtävissä toimiminen, 20 osp (mm. metsäsektorin toimintaympäristö, verkostot)
 • Talousmetsien hoitaminen, 40 osp (metsän- ja metsäluonnonhoito)
 • Puukaupan tekeminen, 30 osp (puukauppaprosessi)
 • Metsätalouden hoitaminen, 30 osp (mm. verotus, vakuutukset, metsäsuunnittelu)

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan yksi: 

 • Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen, 30 osp (metsätilan ostaminen, sukupolvenvaihdos) 
 • Puunkorjuun tekeminen, 30 osp (hankintahakkuun/käteiskaupan toteuttaminen)

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Opinnot sisältävät opiskelua verkko-opiskeluna, lähiopiskeluna ja omaa kohdetilaa opiskelussa hyödyntäen. Opinnot kestävät keskimäärin noin kaksi vuotta. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.  

Lähiopetuspäiviä on noin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti lauantaisin. Opiskelua tukee omalle kohdetilalle suunnatut metsäopettajan metsätilakäynnit.

Verkko-opiskelu edellyttää omia laitteita ja kykyä toimia itsenäisesti verkossa. Ohjaamiseen ja verkko-opetukseen käytetään Teamsia. Oppimateriaali löytyy Moodle Pinjasta. Opiskelijat saavat opintojensa ajaksi käyttöönsä Office365-paketin.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on suunnattu nykyisille ja tuleville metsänomistajille (mm. sukupolvenvaihdos tulossa lähivuosina) tai metsänomistusta suunnitteleville henkilöille, jotka haluavat päivittää tai hankkia metsäosaamista.

Hakukelpoisuus 

 • Hakijalla on käytettävissään metsätila oppimisympäristönä
 • Opiskelija pystyy liikkumaan maastossa 
 • Edellytykset verkko-opintojen suorittamiseen (omat laitteet ja riittävä osaaminen)
 • Aikaa opinnoille 

Hinta

Koulutuksen opintomaksu on 250 € / koko tutkinto tai 150 € / yksittäinen tutkinnon osa. Lisäksi mahdollinen luonnonhoitokortin osaamiskoemaksu 160 €. Mikäli suoritat peräkkäin tai yhtä aikaa useita tutkinnon osia opintomaksu on maksimissaan 250 €.

Oppisopimuksella koulutus on sinulle maksuton.

Kun opiskelet meillä tutkintoa tai tutkinnon osaa Samiedun tarjoamat lupa- ja korttikoulutukset ja -testit ovat sinulle maksuttomia.

Suoritettuasi ammatillisen tutkinnon voit hakea Työllisyysrahaston ammattitutkintostipendiä, mikäli täytät muut stipendin myöntämisen edellytykset. Lue lisää Työllisyysrahaston sivuilta.

Hakutiedot

Koulutus alkaa Lahdessa seuraavan kerran 22.4.2023. Hakuaika koulutukseen on 28.2.2023 saakka.

Koulutukseen valitaan 25 opiskelijaa. Hakukelpoisuusehdot täyttävät hakijat haastatellaan ja valitaan hakujärjestyksessä. Haastattelu voidaan suorittaa Teams-yhteydellä. Opiskelijavalinnat tehdään 1.3.2023 mennessä. 


Lue opiskelijan kokemuksia koulutuksesta tästä linkistä.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?