Puuseppä, puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä on perinteinen käsityöläisammatti, joka pitää pintansa vaikka maailma muuttuu. Jos olet kiinnostunut työstämään puuta niin perinteisillä kuin nykyaikaisilla tekniikoilla, aloita matka alan arvostetuksi ammattilaiseksi.

Opit tuntemaan erilaiset puumateriaalit ja osaat suunnitella sekä valmistaa niistä kauniita ja toimivia kalusteita. Hallitset myös puuteollisuuden koneet, kuten sahat, höylät, nauhahiomakoneet ja voit erikoistua vaikkapa CNC-koneistukseen. Nykyaikaisen puusepän työvälineitä voivat olla myös tietokone ja 3D-tulostin.

Voit työskennellä esimerkiksi puusepänteollisuudessa tai rakennustoiminnan ja puutuotteiden kaupoissa.

Koulutuksen sisältö

Puuteollisuuden perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osaamispistettä) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä). Puusepäksi opiskellessasi opiskelet puusepänteollisuuden osaamisalaa.

Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Pakolliset tutkinnon osat 45 osp

 • Puutuotevalmistuksessa toimiminen, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 100 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1 40-80 osp

 • CNC-ohjelmointi ja -työstäminen puusepänteollisuudessa, 40 osp
 • Kalusteiden valmistaminen, 40 osp
 • Puusepäntuotteiden valmistaminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2 20-60 osp

 • CAD 3D-mallintaminen ja piirustusten tuottaminen, 20 osp
 • CAM-valmistaminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • Ikkunoiden ja ovien asentaminen, 20 osp
 • Kalusteiden asentaminen, 20 osp
 • Konelinjan käyttäminen puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • Naulalevyrakenteiden valmistaminen, 20 osp
 • Portaiden asentaminen, 20 osp
 • Puualan tilaustöiden valmistaminen, 20 osp
 • Puuelementtien varusteleminen, 20 osp
 • Puupintojen käsitteleminen, 20 osp
 • Puulevyteollisuuden jalostusprosessissa työskentely, 20 osp
 • Puulevyteollisuuden valmistusprosessissa työskentely, 20 osp
 • Puuteollisuuden tuotantoprosessissa työskentely, 20 osp
 • Puuteollisuuden työstöterien teroittaminen, 20 osp
 • Rakennusosien automaatiovalmistaminen, 20 osp
 • Sahatavaran kuivaus ja jälkikäsittely, 20 osp
 • Sahatavaran mekaaninen jalostus, 20 osp
 • Sahaus ja dimensiolajittelu, 20 osp
 • Sisustuspuusepäntöiden tekeminen, 20 osp
 • Teollinen kokoonpano ja varustelu puutuoteteollisuudessa, 20 osp
 • Teollisuusrobotin käyttö puuteollisuudessa, 20 osp
 • Tilaelementtirunkojen kokoaminen, 20 osp
 • Tukkikentällä toimiminen, 20 osp
 • Tuotteen valmistaminen 3D-tulostamalla, 20 osp
 • Viilun valmistusprosessin hallinta, 20 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa 5-15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 5-15 osp
 • Korkeakouluopinnot 5-15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista.

Opintojen toteutustapa

Opinnot on mahdollista suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti oppisopimuskoulutuksena.

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka, jossa oppiminen tapahtuu, ja työnantajasi tulee sitoutua koulutustehtävään.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan ympäri vuoden.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?