Väliaikaisen vartijan koulutus, 40 h

Turvallisuusala on kasvava tulevaisuuden ala. Vartijoita tarvitaan vastaamaan omaisuuden, kiinteistöjen ja henkilöiden suojaamisesta kaikkina vuorokaudenaikoina. Alalla työskennellessä on toimittava vastuullisesti lainsäädäntöä noudattaen ja valvoen. Tämä koulutus tarjoaa sinulle perusvalmiudet työskennellä väliaikaisena vartijana turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa sekä on oiva tapa aloittaa matka turvallisuusalalle.

Koulutus on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain vaatimukset täyttävä koulutus ja suoritettuasi sen sinut voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi, mikäli täytät muut lainsäätäjän asettamat vaatimukset väliaikaiseksi vartijaksi hyväksymiselle. Voit hakea hyväksyntää koulutuksen jälkeen poliisilaitokselta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on osa turvallisuusalan perustutkintoa ja turvallisuusalan ammattitutkintoa. Mikäli hakeudut myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi näihin tutkintoihin, voidaan koulutus liittää osaksi tutkintoa.

Koulutus sisältää seuraavia aiheita:

 • Turvallisuusalan lainsäädäntö
 • Oikeuttamisperusteet
 • Vartijan toiminta ja toimivaltuudet
 • Rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
 • Poliisitoiminta ja siihen liittyviä vartijan tehtäviä
 • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteessa
 • Työturvallisuus vartijan työssä
 • Hätäensiapu
 • Voimankäytön teoria

Opintojen toteutustapa

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina verkkopainotteisesti. Koulutus sisältää opiskelua verkossa sekä yhden lähipäivän, jolloin suoritetaan ensiapukoulutus sekä koulutukseen sisältyvä koe.

Opinnot järjestetään verkkopäivinä klo 9–15 ja lähipäivänä klo 8–16. Verkko-opetuspäivät Teamsilla 7.6.2022, 8.6.2022, 9.6.2022, 10.6.2022, 13.6.2022 ja 14.6.2022. Lähiopetuspäivä Samiedun Pohjolankadun kampuksella 15.6.2022.

Verkko-opetukseen osallistuessasi sinulla tulee olla käytössäsi kamera ja mikrofoni jatkuvaa kuva- ja ääniyhteyttä varten.

Koulutuksessa on lakisääteinen 100 % läsnäolopakko. Koulutukseen sisältyy teoriakoe, jossa on enintään neljä suorituskertaa. Mikäli et läpäise koetta neljännellä suorituskerralla, on koulutus suoritettava kokonaan uudelleen.

Kenelle koulutus sopii

Kaikille alasta kiinnostuneille, jotka ovat soveltuvia väliaikaisiksi vartijoiksi.

Vartijaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on 18–67-vuotias, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva vartijaksi. (Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 10§).

Hinta

Opintomaksu on 200 euroa. Hintaan lisätään alv. 24 %.

Hinta sisältää opetuksen ja materiaalin. Jos et läpäise koulutukseen liittyvää koetta, voit uusia sen yhden kerran maksutta. Tämän jälkeen sinulla on oikeus uusia koe vielä kaksi kertaa, niistä sinua laskutetaan 50 €/koe.


Hakuaika koulutukseen on 30.5.2022 asti. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu, mikäli siihen tulee tarpeeksi ilmoittautuneita.


Ammatillinen opiskelu Samiedussa on ketterää!

 • Voit hakea opiskelemaan meille milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.

Opiskelu on aina hyvä idea!