Ympäristöalan ammattitutkinto, vesihuollon osaamisala

Vesihuollon parissa teet tärkeää työtä ihmisen perusoikeuden eli puhtaan veden sekä yhteisen ympäristömme puolesta. Hanki ammattitutkinnosta pätevyys vesihuoltoalalla työskentelyyn ja nosta samalla sekä omaa että organisaatiosi taitotasoa.

Opinnoissa tutustut vesihuoltoalan käsittelyprosesseihin ja työvaiheisiin sekä niiden ylläpito- ja kunnostustöihin. Koulutuksen jälkeen hallitset vesihuollon perusperiaatteet, lait ja määräykset. Ymmärrät myös oman työsi vaikutukset ympäristölle.

Voit suunnata opintojasi oman kiinnostuksesi mukaisesti vaikkapa prosessiautomaatioon, prosessilaitteisiin sekä niiden käynninvalvontaan ja kunnossapitoon tai laaduntarkkailuun.

Koulutuksen sisältö

Ympäristöalan ammattitutkinto on laajuudeltaan 150 osaamispistettä. Voit opiskella meillä vesihuollon osaamisalaa.

Opinnot muodostuvat kaikille pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista. Valinnaisia tutkinnon osia suoritat yhteensä 100 osaamispistettä, joista vähintään yksi tutkinnon osa tulee valita ryhmästä 1.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa, 50 osp

 • Ympäristöalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat ryhmä 1

 • Talousveden puhdistusprosesseissa toimiminen, 50 osp
 • Talousvesiprosessien kunnossapito, 50 osp
 • Vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja saneeraus, 50 osp
 • Vesihuoltoverkostojen kunnossapito, 50 osp
 • Jätevesien puhdistusprosesseissa toimiminen, 50 osp
 • Jätevesien puhdistusprosessien kunnossapito, 50 osp
 • Lietteen käsitteleminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat ryhmä 2

 • Ympäristöalan asiakaspalvelutehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Ympäristöalan viestintätehtävissä toimiminen, 25 osp
 • Prosessiautomaation ohjaaminen, 25 osp
 • Pumppaamossa työskenteleminen, 25 osp
 • Paineenkorotusasemilla tai ylä- ja alavesisäiliöissä työskenteleminen, 25 osp
 • Ympäristöalan yrittäjänä toimiminen, 25 osp
 • Valinnainen tutkinnon osa ympäristöhuollon osaamisalalta, 50 osp
 • Tutkinnon osa tai osia toisesta tutkinnosta, 25 osp

Lue tarkemmat kuvaukset tutkinnon sisällöistä tutkinnon perusteista. 

Opintojen toteutustapa

Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti koulutus- tai oppisopimuksella. Opintoihin sisältyy opiskelua oppilaitoksessa, verkossa sekä työelämässä.

Opinnot suoritetaan pääasiassa työssä oppimalla työpaikalla. Koulutuspäiviä on keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa iltaisin. Verkko- ja lähiopetuksen toteutustavat ja ajankohdat tarkentuvat koulutuksen alkaessa.

Kenelle koulutus sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät vesihuollon työtehtävissä tai ovat työllistymässä alalle. Koulutusta varten sinulla tulee olla alan työpaikka.

Hinta

Koulutus on opiskelijalle maksuton.


Koulutus on jatkuvassa haussa ja voit hakea siihen nyt ja aloittaa opinnot 1.9.2022. Hakuaika koulutukseen on 1.6.2022 asti.

Opiskelu on aina hyvä idea!

 • Jatkuvassa haussa voit hakea opiskelemaan milloin vain.
 • Voit aloittaa opinnot, kun koulutusta on seuraavan kerran tarjolla. Osaan koulutuksista voit aloittaa opinnot lähes joka kuukausi.
 • Voit opiskella koko tutkinnon, yksittäisen tutkinnon osan tai vieläkin pienemmän osan, eli hankkia uutta osaamista juuri sen verran kuin tarvitset.
 • Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma – ja opiskelet vain asioita, joita et vielä osaa.

Mitä sinä haluaisit osata?

Opinnot järjestetään verkko-opintoina (Teams) 1-2 kertaa kuukaudessa torstaisin klo 17-19.
Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Syksy 2022

Pakollinen tutkinnon osa: ympäristöalan työtehtävissä toimiminen, 50 osp

1. Aloitus

To 1.9.2022 klo 17-19 Teams

 • asiaa opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta
 • HOKS
 • näyttötilaisuus

2. Ympäristönsuojelu ja ympäristölainsäädäntö

To 22.9.2022 klo 17-19 Teams

 • lait, säädökset, vastuut ja velvoitteet

3. Työsuojelu ja työsuojelulainsäädäntö

To 13.10.2022 klo 17-19 Teams

 • lait, säädökset, vastuut ja velvoitteet

4. Kestävän kehityksen periaatteet

To 3.11.2022 klo 17-19 Teams

 • materiaalien kierto ja kiertotalous
 • raaka-aineiden ja energian käyttö
 • elinkaaren ajattelu ja elinkaaren pidentäminen

5. Ympäristönäkökohdat ja vaikutusten arviointi

To 24.11.2022 klo 17-19 Teams

 • ympäristöpäästöt ja niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen
 • päästöjen ja vaikutusten minimointi

6.      Toimintajärjestelmät

To 15.12.2022 klo 17-19 Teams

 • standardit
 • rakenne ja tarkoitus

7.  Asiakaspalvelu

Ajankohta ja toteutus selviävät myöhemmin.

Syksy ja kevät 2023

Valinnaiset tutkinnonosat I ja II

Ajankohta ja toteutus selviävät vuoden 2022 aikana. Opiskelijan henkilökohtaiset valinnaiset tutkinnon osat vaikuttavat koulutuksen ajankohtiin ja toteutukseen.

Vuoden 2023 aikana suoritetaan näyttö työpaikalla. Näytön sisältö ja ajankohta suunnitellaan jokaiselle opiskelijalle erikseen yhdessä työpaikan edustajan kanssa.