Yhdessä veto- ja pitovoimaa
Etelä-Savoon!

Koulutusportti-hankkeessa vahvistetaan Etelä-Savon pito- ja vetovoimaa koulutusmaakuntana. Hankkeen tavoitteet liittyvät keskeisesti Etelä-Savon elinvoiman vahvistamiseen ja koulutus- sekä työelämäsiirtymien joustavoittamiseen. Koulutusportti-hanke perustuu Etelä-Savon osaamisstrategiassa 2018-2021 tunnistettuihin tarpeisiin ja sen keskeisiä toimijoita ovat eteläsavolaiset toisen asteen, korkea-asteen sekä vapaan sivistystyön koulutustoimijat.

Hankeaika

1.10.2020-31.12.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen päätavoitteena on Etelä-Savon maakunnan profiilin nostaminen koulutusmaakuntana, veto- ja pitovoiman lisääminen, alueen työelämään kiinnittyminen ja koulutustason nosto. Hankkeessa haetaan ja kokeillaan yhteistyömuotoja alueen toimijoiden kesken nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeessa kirkastetaan palvelumuotoilua hyödyntäen maakunnan eri koulutusten tarjoajien vahvuudet ja erityispiirteet, ja kehitetään kartoituksen pohjalta yhteisiä koulutuspolkuja. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia asiakaslähtöisiä menetelmiä tiedottamiseen, erityisesti digitaalisia ja pelillisiä ratkaisuja hyödyntäen.

Palvelumuotoilun prosessiin osallistetaan sekä koulutusorganisaatioiden edustajia, nykyisiä opiskelijoita että maakunnan toimijoita. Hanke kytkeytyy vahvasti Samiedun strategisiin tavoitteisiin, joiden mukaan koulutustuotteiden uudistaminen on välttämätöntä vetovoimaisuuden parantamiseksi.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk (päätoteuttaja)
Hankkeen esittely XAMK.

Osatoteuttajat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Savonlinnan kesäyliopisto
Ammattiopisto Spesia
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Kirkkopalvelut, Seurakuntaopisto
Etelä-Savon Koulutus, Esedu

Katso hankkeen esittelyvideo.

Budjetti

951 246 €