LOISTE 7 -hanke

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttaminen

Hankeaika

9.12.2019–30.4.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1:
Laadunhallinta on kokonaisvaltaista

Toiminta1:
Luomme kokonaiskuvan hanketta toteuttavien koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan tilasta suhteessa laatustrategiaan 2030. Kehitetään itsearvioinnin toimintatapaa uusien ammatillisen koulutuksen prosessien mukaiseksi. Koulutuksen järjestäjän itsearviointi tulee olla aiempaa reaaliaikaisempaa ja jatkuvaa kattaen niin oppilaitoksessa kuin työpaikalla tapahtuvan osaamisen hankkimisen.

Tavoite 2:
Asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohtana

Toiminta 2:
Valmistaudumme hankkeessa työelämäpalautteen toimeenpanemiseen ja siitä tiedottamiseen työelämälle, henkilökunnalle ja opiskelijoille koulutuksen järjestäjien toimesta. Työelämäpalautteen kytkemme osaksi koulutuksen järjestäjien prosesseja ja laadunhallintaa. Tuloksista ja niistä johdetuista toimenpiteistä viestimme em. tahoille. Osallistumme tarvittaessa työelämäpalautteen suunnitteluun ja

Tavoite 3:
Jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa toimintaa

Toiminta 3:
Määritellään mittareita määrälliseen ja laadulliseen osaamistarpeiden ennakointiin. Verrataan verkoston koulutuksen järjestäjien toimintamalleja ennakointitiedon keräämisessä ja kokeillaan hyviä toimintamalleja. Tarkastetaan ja parannetaan ennakointiprosessia.

Toteuttajat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (hankkeen koordinoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Savon koulutuskuntayhtymä
Ylä-Savon koulutuskuntaytymä
Tri Matthias Ingmanin säätiö
Seurakuntaopisto
Pohjois-Savon kansanopistoseura ry

Kokonaisbudjetti

31 950 €