Metsäalan Osaajat 2020 – Me2020 -hanke

Hankkeen tarkoitus saada metsäkone- ja puutavara-autoyrittäjien liiketoiminnan tulos kasvamaan ja samalla parantaa työntekijöiden työssä jaksamista.

Hankeaika

1.6.2019–30.11.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on yksilöityjen toimenpiteiden suunnittelu työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi puuhuoltoyrityksen arkeen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja ja menetelmiä puunkorjuu-, metsäkuljetus- ja puunkuljetusyritysten prosessien tehostamiseen ja tuottavuuden mittaamiseen, seurantaan ja johtamiseen hyödyntämällä lean-ajattelun periaatteita.

Lue hankkeesta myös täältä.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK (hallinnoija)
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu

Budjetti

502 046 €