OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hanke

OLO – oikeus laadukkaaseen ohjaukseen -hankkeen päätavoitteena on vahvistaa ohjauksen laatua kolmessa nivelvaiheessa 1) ennen opintoja 2) opintojen aikana 3) opintojen jälkeen. Hankeverkosto on laaja, usean maakunnan alueelle ulottuva monipuolinen 23 koulutuksen järjestäjän verkosto. 

Hankeaika

13.11.2020–31.10.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Ammatillisen koulutuksen uudistukset edellyttävät paitsi pedagogista uudistumista, myös ohjauksen toimijoiden, rakenteiden ja yhteystyömuotojen päivittämistä tai kokonaan uusien luomista. OLO-hankkeessa selkeytetään toimijoiden rooleja, vahvistetaan ohjausosaamista sekä kuvataan ohjauksen palvelupolkujen kokonaisuutta prosessin eri vaiheissa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytyksiä kaikissa mukana olevissa oppilaitoksissa sekä osallistua valtakunnalliseen kehittämistyöhön tuomalla verkostossa kehitetyt, kokeillut ja mallinnetut parhaat käytännöt valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

Hankkeen lopputuotoksena syntyy kuvaukset ohjauksen palvelupoluista sekä ohjauksen palvelukartasta.

Toteuttajat

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (koordinoija)
Koulutuskuntayhtymä OSAO
Ammattiopisto Spesia Oy
Careeria Oy
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Ammattiopisto Luovi
Hyria koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kpedu
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä LHKK
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, ammattiopisto ja lukio
Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia
Oulun Palvelualan Opisto, Marttayhdistysten liitto ry
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Pohjois-Satakunnan kansanopiston kannatusyhdistys ry, Kankaanpään opisto
Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto Sakky
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
Työtehoseura Ry
Vaasan kaupunki Vamia
Ylä-Savon ammattiopisto YSAO
Suomen diakoniaopisto SDO

Budjetti

2 266 667 €