Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon, OVI -hanke

OVI-hanke on koulutusviennin mahdollisuuksia selvittävä ja osallistuvien organisaatioiden kansainvälisten toimintaedellytysten parantamiseen tähtäävä hanke.

Hankeaika

1.8.2019–31.8.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on osallistuvien organisaatioiden koulutus- ja TKI-vientiosaamisen kehittäminen. Hanke parantaa osaajien valmiuksia kansainväliseen toimintaan ja tuotekehittää kokeilun omaisesti vientiin sopivia koulutus- ja TKI-tuotteita sekä palvelukokonaisuuksia. Hankkeen tavoitteena on luoda kansainväliseen toimintaan sopivia, skaalattavia, uusia koulutuksen ja TKIn muotoja mukaan lukien erityisesti digitaaliset sekä videoympäristöt. Hankkeessa luodaan uudenlaista alueellista yritysyhteistyöverkostoa sekä kehitetään koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden vientiyhteistyötä. Hankkeessa on myös tavoitteena luoda, kehittää, testata ja pilotoida Savonlinnan osatoteutuksen osalta matkailu- ja koulutusinfrastruktuurista rakentuva koulutusviennin liiketoimintamalli ja yritysyhteistyöverkosto.

Lue hankkeesta myös täältä.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (hallinnoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon Koulutus Oy

Budjetti

881 895 €, josta Samiedun osuus 167 874 €.

Hankkeessa on tuotteistettu verkkokursseja kuntoutuksen, matkailun ja metsäalan teemoista. Talousmetsien luonnonhoidon menetelmät vaikuttavat hyvinvointiimme ja on merkittävä matkailun vetovoimatekijä, tästä tuotimme seuraavan lyhytvideon.