Osaava teknologiaklusteri 2025 – OSKU 2025 -hanke

Hankeaika

1.11.2020-31.12.2022

Hankkeen kuvaus

Taustana hankkeelle ovat digitalisaation kasvu, erilaiset osaamisen kehittämisen tarpeet ja tähän liittyvä jatkuva oppiminen ja TEKOS 2020 -hankkeen aikana esille tulleet yritysten koulutustarpeet.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on varmistaa Etelä-Savon teknologiateollisuuden tulevaisuuden kasvu ja kilpailukyky vahvistamalla yritysten tarvitsemaa osaamista täsmäkoulutuksilla, yritysten välistä osaamisen ja tiedon vaihtoa lisäämällä sekä lisäämällä alueen keskeisten alan oppilaitosten kyvykkyyttä tuottaa osaamista sekä osaavaa henkilökuntaa alueen yritysten tarpeisiin.

Keskeisimmät teemat

  • Tuotannon ja suunnittelun tehokkaat toimintamallit
  • Johtaminen
  • Valmistustekniikat ja uudet tuotantoteknologiat
  • Digitaalisuus
  • Teknologiateollisuuden imago ja vetovoima

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, hallinnoija
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, osatoteuttaja

Lue lisää hankkeesta myös täältä.