Palvelumuotoilulla parempi!

PAMU Savonlinna -hankkeessa kehitetään Savonlinnan alueen yritysten ja toteuttajaorganisaatioiden toimintaa asiakaslähtöisemmäksi palvelumuotoilun keinoin. Palvelumuotoilu on palvelujen käyttäjälähtöistä suunnittelua muotoilun avulla. Se on kasa työkaluja ja menetelmiä. Siis paljon muutakin kuin trendisana tai monimutkainen prosessi. Se on ennen kaikkea organisaation ajattelutapa, jossa asiakkaan elämää pyritään helpottamaan kaikissa kosketuspisteissä.

Hankeaika

1.2.2019–31.8.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön uusi interaktiivisen palvelumuotoilun toimintatapa, jonka avulla luodaan entistä asiakaslähtöisempää toimintakulttuuria Savonlinnan talousalueelle. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja näin mahdollistetaan yhä paremmat lähtökohdat palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi yritysten palveluprosesseja kehitetään asiakkaita osallistaen, minkä tuloksena tuotteita ja palveluympäristöjä muotoillaan entistä houkuttelevimmiksi.

Hankkeen toimenpiteinä Ammattiopisto Samiedu kehittää koulutustuotteita vetovoimaisemmiksi palvelumuotoilun keinoin, Xamk Pienyrityskeskus järjestää yritysvalmennuksia Savonlinnan ja seutukuntien pk-yrityksille sekä kehittää palvelupuntari-työkalua ja Savonlinnan Hankekehitys toteuttaa Savonlinnan matkailijan palvelukokemuksen palvelumuotoilua yhteistyössä konsulttitoimisto Hellonin kanssa.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu (päätoteuttaja)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk Pienyrityskeskus
Savonlinnan Hankekehitys Oy

Budjetti

534 248 €


Mitä hankkeessa saatiin aikaan?

Palvelumuotoilu Samiedussa

  • Kehitetty Palvelumuotoilun Living Lab -verkkosivut yritysten käyttöön. Sivustolta voi hakea palvelumuotoilun työkaluja ja teoriaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen tueksi : pamu.samiedu.fi
  • Otettu palvelumuotoilu 15 osp tutkinnonosa Samiedussa uutena opetustarjontaan ja kehitetty opetukseen uudenlainen malli. Palvelumuotoilun opetusta pilotoitu kahdella ryhmällä ja palvelumuotoilun opetus jatkuu Samiedussa.
  • Toteutettu palvelumuotoilun henkilöstökoulutukset teemassa ”Palvelumuotoilun työkalut omassa työssä” ja jatkettiin hanketoimijoiden yhteisillä viestintäpainotteisella koulutuksilla
  • Järjestetty yhteiskehittämisen online-hackathon yhteistyössä Xamk:n kanssa, jossa Samiedun, Xamk:n ja Esedun opiskelijat ratkoivat monialaisissa sekaryhmissä Etelä-Savon alueen yritysten haasteita ja kehittivät innovaatioita palvelumuotoilun näkökulmia hyödyntämällä.
  • Kehitetty horeca-alan alan koulutusta vetovoimaisemmaksi mm. verkkototeutuksilla ja alan markkinoinnin kehittämisellä
  • Aloitettu yhteisen viestinnän toimintamallin kehittäminen hanketoimijoiden kesken

Yritysten osaamisen kehittäminen

  • Xamk Pienyrityskeskus järjestänyt kaksi palvelumuotoilun valmennuskokonaisuutta, jossa yritykset ovat saaneet työkaluja palveluliiketoiminnan kehittämiseen.
  • Xamk Pienyrityskeskus on kehittänyt palveluliiketoiminnan kypsyyden mittaamiseen tarkoitettua Palveluvaaka -työkalua yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa. Valmis palvelupuntari julkaistaan vuonna 2021.

Muuta hyödyllistä Xamk Pienyrityskeskuksen tuottamaa PAMU-materiaalia ja tietoa löydät täältä

Matkailijan palvelukokemuksen palvelumuotoilu

  • Savonlinnan Hankekehitys Oy on toteuttanut palvelumuotoilun konsulttitoimisto Hellonin kanssa Savonlinnan alueen matkailijan palvelupolkujen selvitystä ja kuvausta.
  • Matkailutoimijoille on tuotettu materiaaleja palveluiden muotoiluun matkailijakokemuksen kehittämiseksi.

Muuta hyödyllistä Savonlinnan Hankekehitys Oy:n tuottamaa PAMU-materiaalia ja tietoa löydät täältä