Parasta johtamista, itäinen verkosto -hanke

Hankkeessa kehitetään yhdessä eri koulutuksenjärjestäjille soveltuvia toimintamalleja osaamisperusteisuuden, asiakkuuksien ja kumppanuuksien sekä tiedolla johtamiseen. Idän verkostossa kasvatetaan koulutuksen järjestäjien johdon ymmärrystä osaamisperusteisuuden mahdollisuuksista ja hyödyistä sekä vahvistetaan sitä osana kokonaisjohtamista. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia toimintamalleja osaamisperusteisuuden toteutumiseksi uuden ammatillisen koulutuksen mukaisesti sekä tehdään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja sidosryhmien kesken.

Hankeaika

1.1.2019–30.6.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

  1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista: Osaamista vahvistetaan verkostossa vertaisoppimisella, valmennusohjelmilla ja benchmarkkauksella.
  2. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtamisen kehittäminen: Koulutuksenjärjestäjät tekevät laadulliset tavoitteet sille, millaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä tunnistetaan, miten kohdataan ja miten suhteita kehitetään.
  3. Opiskelijakumppanuuksien johtamisen kehittäminen: Opiskelijakumppanuuksien johtamista kehitetään osallistumalla hankeverkoston yhdessä järjestämään tilaisuuteen.
  4. Koulutuksen järjestäjien tiedolla johtamisen kehittäminen ja tiedon laadun parantaminen, ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden parantaminen, osaamisperusteisuuden sekä asiakkuuksien ja kumppanuuksien johtamiseen tarvittavien tietojen kuvaaminen: Verkostossa etsitään ja luodaan teemoista yhdenmukaisia toimintamalleja koulutuksen järjestäjille toiminnan kehittämiseen, tiedolla johtamiseen ja digitalisaatioon liittyen. Lisäksi jaetaan, kehitetään ja levitetään osaamista ja ratkaisuja sekä kasvatetaan ymmärrystä uusien teknologioiden kuten tekoälyn, oppimisanalytiikan, robotiikan ja lohkoketjujen mahdollisuuksista.

Toteuttajat

Itä-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä, Careeria (koordinoija)

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä
Kouvolan seudun ammattiopisto
Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto

Budjetti

Kokonaisbudjetti 491 902 €, josta Samiedun osuus 57 000 €.