Rakennusklusterin osaajat Etelä-Savossa RAKES 2020 -hanke

RAKES 2020 -hankkeessa kartoitetaan Etelä-Savon rakennusklusterin osaamistarpeita ja suunnitellaan tarpeiden perusteella täsmäkoulutusta yrityksille sekä uusia oppimispolkuja ja koulutussisältöjä. Tavoitteena on lisätä Etelä-Savossa toimivien rakennusalan yritysten osaamista ja kilpailukykyä mm. teollisen puurakentamisen, taloautomaatiotekniikan ja korjausrakentamisen aloilla.

Hankeaika

1.1.2018–30.6.2020

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusia koulutussisältöjä rakennusklusterin yrityksiin alueellisen osaamisen lisäämiseksi elinkeinoelämässä.

Tavoitteena on uusien yrityslähtöisten oppimismoduulien kehittäminen alan oppilaitoksissa ja niiden testaaminen alueen yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitos- ja yritysyhteistyöllä alueen rakennusklusterin työntekijöiden osaamisen kehittämistä rakennusklusterin eri osa-alueilla.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon Koulutus Oy, Esedu

Budjetti

Kokonaisbudjetti 786 048 €, josta Samiedun osuus 99 282 €