Strategiarahoitus 2019

Strategiarahoituksella tuetaan toimintakyvyn vahvistamista, ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin (HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessi) osaamisen kehittämistä.

Hankeaika

1.1.2019–30.6.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1:
Tilojen ja laitteiden käytön uudistaminen

Toimenpiteet:

Strategiarahoituksella tehostetaan koulutuksen järjestäjän tilojen ja laitteiden käyttöä, uudistetaan tiloja monikäyttöisemmiksi, vähennetään kiinteistökustannuksia ja keskitetään toimintoja lisäten yhteistyötä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kehittämistyön tavoitteena suunnitellaan yhteiskampusmallia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa niin että sote-alan koulutusta siirretään Savoniemen kampukselle. Yhteiset tilaratkaisut mahdollistavat yhteisopettajuuden sekä opiskelijoiden yhteiset projektit ja aiempaa työelämälähtöisemmät oppimisympäristöt.

Tavoite 2:
Ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen

Toimenpiteet:

HOKS-prosessin ja koulutus- ja oppisopimusprosessin palveluprosessiin liittyvä osaamisen kehittäminen uuden lain ja toimintamallien mukaisiksi. Vahvistetaan henkilöstön osaamista koulutus- ja oppisopimusprosessissa sekä HOKS prosessissa, jotta opiskelijoille voidaan toteuttaa laadukkaasti yksilölliset opintopolut eri oppimisympäristöissä.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

276 000 €