Strategiarahoitus 2020

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja uudistaminen koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Hankeaika

1.1.2020–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoite 1:
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen

Toimenpiteet:

Kehittämistoimenpiteillä rakennetaan strategiaa tukeva laadukas ohjaus ja opetus erityistä tukea tarvitsevien, heikoilla perustaidoilla ammatilliseen koulutukseen tulevien ja maahanmuuttaja opiskelijoiden osalta niin, että se tukeutuu Parasta hankkeissa tuotettuihin toimintamalleihin ja osaksi koulutuksen järjestäjän ohjausprosessia ja laadunhallintaa. Tällä kehittämistyöllä rakennetaan yhteisten tutkinnon osien-opintopajat ja ammatilliset opintopajat, joissa toteutetaan päivittäin kohderyhmän opiskelijoiden ohjaus ja opetus kaikilla SAMIedun toimialoilla. Opintopajoissa opiskelu on henkilökohtaistettua, käytännön tekemiseen perustuvaa ja yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti etenevää. Kehittämistyöstä vastaa kokoaikainen ammattihenkilö, joka varmistaa prosessin toimivuuden ja yhteneväisyyden kaikissa oppimisympäristöissä, myös etänä.

Tavoite 2:
Oppimisympäristöjen kehittäminen

Toimenpiteet:

Fyysisten oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategista kehittämistä ottaen huomioon yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen sekä digitaalisten oppimisratkaisujen vaikutukset tilojen käyttöön. Vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää eri oppimisympäristöjä pedagogisesti mielekkäällä tavalla.

Kehittämistyön tavoitteena on uudistaa koulutuksen järjestäjän digitaalisia oppimisympäristöjä uudelle tasolle kahdella eri pilotilla, joita mallinnetaan myös muille toimialoille:

  1. Auto, metsä ja logistiikka-alojen uusi yhteinen toteutusmalli digitaalisten oppimisympäristöjen muotoutumiseen ja opettajien osaamisen kehittämiseen, 360-AR-VR-oppimisypäristöjen rakentaminen.
  2. Hius- ja kauneudenhoitoalan työelämän toimitiloihin sijoittuva uusi oppimisympäristö, sen pedagoginen suunnittelu ja toteuttaminen

Tavoite 3:
Tieto-osaamisen parantaminen

Toimenpiteet:

Koulutuksen järjestäjän tiedon luotettavuus ja hyödynnettävyys paranee. Tällä kehittämisprojektilla on tavoitteena koordinoida uuden sähköisen tiedonhallintajärjestelmän käyttöönotto, joka mahdollistaa sähköisen asianhallinnan, asiakirjanhallinnan, tiedonohjauksen, sähköisen kokoushallinnan ja sähköisen päätöksenteon sekä sähköisen allekirjoituksen, arkistoinnin ja raportoinnin käyttäen yhtä tiedonhallintajärjestelmää.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

130 000 €