Strategiarahoitus 2021

Hankeaika

1.1.2021-31.12.2022

Strategiarahoituksella tuetaan koulutuksen järjestäjää toiminnan kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

  1. Opetuksen ja ohjauksen laadunparantaminen: Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on rakentaa strategiaa tukeva laadukas pajatoiminnan toteutusmalli kattamaan oppilaitoksen sisäisen sekä oppilaitoksen ulkopuolisten pajojen yhteistyön. Kehittämistyöllä tuetaan myös jatkuvan oppimisen tavoitetta kehittäen työpajoilla olevien (aikuiset ja nuoret) osaamisen tunnistamista ja heidän rohkaisemista uuden osaamisen hankkimiseen sekä koulutuspolulle ohjaamiseen tutkinnon osan osa ja osa kerrallaan.
  2. Oppimisympäristöjen kehittäminen: Tavoitteena on kehittää verkko-oppimisympäristöjä tukemaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista digitaitojen ja verkko-oppimisen pedagogiikan osalta.
  3. Koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantaminen: Tavoitteena on kehittää koulutuksen järjestäjän tieto-osaamista kokonaisarkkitehtuurin sekä opintojen edistymisen ja keskeyttämisen ehkäisyn ennakoivan tiedontuotannon osalta.

Toteuttajat

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

280 000 €