Strategiarahoitus, toimintakyvyn vahvistaminen

Kehittämishankkeen tavoitteena on siirtää Itä-Savon koulutuskuntayhtymän, ammattiopisto Samiedun sosiaali- ja terveysalan koulutuksen oppimisympäristö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, XAMKin Savonlinnan kampukselle. Hankkeen tavoitteena on myös edesauttaa ammatillisen koulutuksen toteuttamista siten, että pystytään tarjoamaan opiskelijoille laadukasta ja kustannustehokasta koulutusta myös tulevaisuudessa sekä muodostaa joustavat ja yksilölliset opintopolut toisen asteen ja ammattikorkeakoulun välille.

Hankeaika

1.3.2019–30.6.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kehityshankkeessa suunnitellaan ja aikataulutetaan yhteiskampusmallin toimeenpano. Hankkeen tuloksena nykyisen sosiaali- ja terveysalan kampuksen toimintojen siirto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Savonlinnan kampukselle on suunniteltu ja aikataulutettu.

Toteuttaja

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä

Budjetti

140 000 €