Teknologiateollisuuden tulevaisuuden osaajat Etelä-Savossa – Tekos 2020 -hanke

Etelä-Savon teknologiateollisuuden yhteisen osaamisen kehittämisen toimenpidekokonaisuus tähtää maakunnan osaamistason nostamiseen.

Hankeaika

1.2.2018–31.7.2020

Tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on lisätä teknologiateollisuuden tarvitsemaa alueellista osaamista yritys- ja eri ammattiryhmissä laadukkaalla koulutustuotannolla ja parantaa osaamisen kehittämisellä toimialan työllisyyttä. Tavoitteena on myös vahvistaa insinöörikoulutuksen ja teollisuuden välistä vuorovaikutusta ja kehittää uusia yhteistyömuotoja yritysten työvoima- ja osaamistarpeiden ratkaisemiseksi asiantuntijatehtävissä erityisesti sähkö-, automaatio- ja teollisuuden kunnossapito-osaamisessa.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa ammattiasteen sekä ammattikorkea-asteen osaamis- ja uraväyliä teknologiateollisuuden osaajille ja parantaa muunto- ja täydennyskoulutuksella teknologiateollisuuden lähialojen osaajien työllistymistä teknologiateollisuusalan yrityksiin. Lisäksi tavoitteena on tunnistaa alueen yritysten ja henkilöstön lisäkoulutustarpeet sekä toteuttaa projektin aikana toisen asteen oppilaitosten ja XAMKin yhteistyönä konkreettisia oppimispolkuja yritysten tarpeista sekä tehdä tarvittavat osaamistarvekartoitukset.

Hankkeen aikana identifioidaan yrityskohtaiset osaamistarpeet. Hankkeessa suunnitellaan oppimisympäristö yhdessä yritysten kanssa teollisuuden erikoistumisen edellyttämien oppimissisältöjen mukaan verkko-oppiminen huomioiden. Hankkeen aikana osallistutaan työssä oppimisen ohjaukseen ja valvontaan sekä toimintamallin markkinointiin opiskelijoille, yrityksille ja muille sidosryhmille.

Lue hankkeesta myös täältä.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK (hallinnoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon koulutus Oy, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu

Budjetti

625 035 €