Turvaa opiskeluun digitaalisuudella -hanke

Hankeaika

15.12.2021-30.6.2022

Turvaa opiskeluun digitaalisuudella (Turvadigi) hankkeen tavoitteena on kehittää oppilaitoksen turvallisuusjohtamista, pedagogista turvallisuutta ja opiskeluympäristön turvallisuutta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on virtuaalisten ympäristöjen avulla parantaa oppimistilanteiden turvallisuutta mm. poistamalla fyysisen tapaturman riskit ja aineelliset vahingot. Lisäksi niiden avulla voidaan vähentää merkittävästi em. riskejä esimerkiksi tutustumalla tai harjoittelemalla etukäteen tiloja ja oppimisympäristöjä virtuaalimaailmassa tai opiskelemalla käytännön harjoituksiin liittyvät turvallisuuskoulutukset virtuaalisesti etukäteen. Virtuaalisilla oppimisratkaisuilla voidaan vähentää, pandemiariskiä sekä häirintää. Virtuaalista ympäristöä, joka pohjautuu oikeaan käytännön oppimisympäristöön, voidaan myös käyttää tehokkaasti turvallisuushavaintojen keräämiseen ja parantamiseen.

Toimenpiteet

Tavoite 2:n osalta toteutetaan kysely henkilöstölle ja opiskelijoille, jolla hahmotetaan missä määrin ja minkälaista kiusaamista virtuaalisissa oppimisympäristöissä tapahtuu. Tämän kyselyn pohjalta tuotetaan toimintamalli, joka konkreettisesti esittää miten kiusaamista voidaan ehkäistä virtuaaliympäristöissä. Tavoite 3:n osalta selvitetään jo käytössä ja käytettävissä olevat turvallisuuskoulutukseen liittyvät oppimisympäristöt. Lisäksi metsäalalle ja rakennusalalle luodaan virtuaaliympäristöt, joissa alan turvallisuusosaamista voidaan kehittää.

Toteuttajat

TTS työtehoseura (hallinnoija)
Muut osatoteuttajat:
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä ammattiopisto Samiedu
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Ylä-Savon ammattiopisto YSAO

Budjetti

25 000 € (Samiedun osalta)