Tuumasta Töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hanke

Hankeaika

1.11.2018–31.3.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Koulutuksen ja työelämän yhdyspintamallien ja ohjauksen rakentaminen edistämään oppimista ja työllistymistä.

  • Opiskelija motivoituu opinnoissaan, ammatilliset urasuunnitelmat selkeytyvät suhteessa työelämän tarjoamiin mahdollisuuksiin, osaaminen kehittyy ja vahvistuu ja hän suorittaa ammatillisen tutkinnon tai sen osakokonaisuuden
  • Opiskelijan työllisyysmahdollisuudet paranevat
  • Opiskelijalähtöinen työelämän oppimisjakson suunnittelu erilaisiin työelämän ympäristöihin soveltuen
  • Opiskelijalähtöisen työelämän ja koulutuksen ohjauspolku mallin kehittäminen ja toteuttaminen kohderyhmälle
  • Yksilöllisen ja ryhmämuotoisen tuen/tukipajojen suunnittelu ja toteutus (esim. palvelumuotoiluna) opiskelijan tarpeiden pohjalta ennen koulutusta, koulutuksen aikana ja työelämäpilottien aikana

Lue hankkeesta myös täältä.

Toteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (hankkeen koordinoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon koulutus Oy
Savon koulutuskuntayhtymä

Kokonaisbudjetti

583 575 €, josta Samiedun osuus 101 402 €.


Hankkeen loppuwebinaari 23.3.2021.

Tutustu myös hankkeen tuotoksiin ThingLinkissä.

Tuumasta töihin -hankkeen loppuraporttiin pääset tutustumaan tästä linkistä.