Uusille urille – nuorten työelämätaitojen vahvistaminen -hanke

Hankkeessa tuotetaan työelämätaitoja tukevia ohjaus- ja valmennusmenetelmiä sekä uusia toimintaympäristöjä sekä toteutetaan työelämävalmennuspilotteja. Valmennetaan oppilaitoksen henkilöstöä ja opiskelijoiden kanssa työskenteleviä ohjaamaan opiskelijoita urasuunnittelussa ja hallitsemaan erilaisia urasuunnittelumenetelmiä. Luodaan organisaation käyttöön urasuunnittelun toimintamalli sekä toimivat käytännöt jatko-opintoihin siirtymiseksi sekä työllistymiseksi alueen yrityksiin ja yhteisöihin.

Hankeaika

1.1.2019–31.3.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

  1. Nuorten digiajan työelämätaitojen ja työllistymisen vahvistaminen ja työuran alun tukeminen
  2. Työllistymistä edistävien ohjauskäytänteiden ja valmennusmenetelmien pilotointi, mallintaminen ja juurruttaminen oppilaitosten ja organisaatioiden toimintakulttuuriin
  3. Oppilaitosten henkilöstön ja nuorten kanssa työskentelevien ohjaustaitojen vahvistaminen

Vahvistetaan ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden työelämätaitoja ja pyritään parantamaan heidän työllistymis- ja jatkokoulutusmahdollisuuksiaan, vahvistetaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten ohjauksellisia valmiuksia nuorten työelämätaitojen edistämiseksi ja ohjaamiseksi. Vahvistetaan opettajien monialaista yhteistyöosaamista. Kehitetään työelämätaitoja ja urasuunnittelua tukevaa ohjaus- ja valmennusmallia sekä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa että digitaalisissa ympäristöissä ja vakiinnutetaan malli osaksi oppilaitoksen perustoimintaa. Lisätään ja vahvistetaan entisestään oppilaitoksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Tuotetaan nuorten työelämätaidoista uutta tietoa.

Lue hankkeesta myös täältä.

Toteuttajat

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (hallinnoija)

Etelä-Savon Koulutus Oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Mikkelin seutukirjasto

Budjetti

646 042 €


Hankkeen tulokset

Uusille urille -hankkeella kehitettiin Samiedun urasuunnittelumalli ja juurrutettiin se oppilaitoksen käytänteisiin. Hankkeessa parannettiin opiskelijoiden työnhaku- ja työelämätaitoja. Lisäksi hankkeessa luotiin materiaalia Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp ja Työelämässä toiminen 2 osp pakollisiin yhteisiin tutkinnon osan osiin. Tuotettuja opetus- materiaaleja julkaistiin avointen oppimateriaalien kirjastossa. Löydät ne täältä.