VAKKA – vakiintuneiden pienyritysten kasvuun kannustaminen tuotteistamisosaamisen lisäämisen kautta -hanke

Vakka-hankkeen palveluilla tuetaan ja lisätään eteläsavolaisten mikro- ja pk-yritysten tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista sekä yritysten uusiutumista ja kasvua.

Hankeaika

1.5.2019–31.12.2021

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteet:

  1. Etelä-Savon mikro- ja pienyritysten tuotekehitys- ja tuotteistamisosaamista vahvistetaan koulutuksella ja edistämällä oppimista työympäristöissä. Myös koulutusta ja sen menetelmiä kehitetään.
  2. Kehitetään yritysten innovointiosaamista sekä sitoutetaan yrityksiä oman tuoteaihion jatkokehittämiseen.
  3. Hyödynnetään tehokkaasti alueen koulutus- ja kehittäjäverkostoja yritysten hyväksi sekä edistetään uusien osaajien kehittymistä tuotteistamisosaajiksi.
  4. Juurrutetaan pysyvä yhteistyö- ja toimintamalli Etelä-Savoon.

Toiminta:

  1. Yrityskentän tuotekehitystarpeet arvioidaan,
  2. yritysten osaamista kehitetään ja luodaan Innovaatiopolun toimintamalli,
  3. toteutamme yhteistyössä tuotteistusteemojen seminaareja ja edistämme verkostoitumista,
  4. vahvistamme osaamista tuotteistamistyöpajoissa,
  5. järjestämme benchmarking-vierailuja ja edistämme mallioppimista,
  6. vahvistamme asiantuntijaverkostoa osaamisella ja kuvaamme verkoston toiminnan.

Toteuttajat

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy (hallinnoija)

Itä-Savon koulutuskuntayhtymä, Samiedu
Etelä-Savon Koulutus, Esedu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, XAMK Pienyrityskeskus

Budjetti

Kokonaisbudjetti 493 936 €, josta Samiedun osuus 66 331 €.