Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen, VAVE -hanke

Vammaisalan vetovoima koulutuksessa ja työalana on kriittisellä tasolla Etelä-Savossa. Tarvitaan yhteistyötä sote-alan koulutuksen ja vammaisalan työorganisaatioiden kesken yhdistämällä osaamista koulutuksen kehittämisessä, vahvistamalla vammaisalan vetovoimaa alueella ja vastaamalla alan muuttuviin osaamistarpeisiin.

Hankeaika

1.1.2020–28.2.2022

Tavoitteet ja toimenpiteet

  • vammaisalan vetovoiman vahvistaminen ja opintopolkujen kehittäminen yhteistyössä työelämän ja oppilaitosten kanssa, verkostojen tiivistäminen
  • luodaan ja pilotoidaan paikallisten ammattitaitovaatimusten mukainen tutkinnon osa (n. 15 op), sisällytetään hyvinvointiteknologiaosaamista
  • hyödynnetään avoimen amk:n opintokokonaisuutta ja ohjausmallia
  • mallinnetaan uusia tapoja ohjautua vammaisalan opintoihin ja alan työpaikkoihin, ohjausmallin käyttöönotto
  • mallinnetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa opintopolku myös muille kuin sote-tutkinnon suorittaneille (henkilökohtainen avustaja, hoiva-avustaja)
  • vammaisalan koulutuksen markkinointi ja määrällinen kasvu

Toteuttajat

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja)

Etelä-Savon Koulutus Oy
Kirkkopalvelut ry, Seurakuntaopisto
Vaalijalan kuntayhtymä
Savon vammaisasuntosäätiö SAVAS
Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä, Samiedu

Budjetti

67 109 €


Tutustu hankkeen verkkosivuihin täältä.